Marktlink Exit Ready

Bereid je bedrijf goed voor op verkoop

Na jarenlang hard werken heb je ervoor gekozen je bedrijf te verkopen. In de aanloop naar een optimale verkoop is een goede voorbereiding veel waard. Je wilt immers een soepele bedrijfsverkoop met een zo hoog mogelijke bedrijfswaarde. In het Exit Ready-traject doorlopen wij alle aspecten die hierop van invloed zijn en helpen jou als ondernemer verkoopklaar te zijn.

Wat is het Exit Ready-traject

In de aanloop naar een bedrijfsverkoop sta je er als ondernemer vaak alleen voor en is het fijn een sparringpartner te hebben. De consultants van Exit Ready zijn oud-ondernemers die eerder hun bedrijf verkocht hebben. Als trusted advisors begeleiden wij ondernemers op alle fronten en bewaken het overzicht, zowel bedrijfsmatig als op persoonlijk niveau. Onze missie is om de waarde van jouw bedrijf significant te laten stijgen en jou voor te bereiden op het verkooptraject dat volgt. Daarbij kijken we niet alleen naar de cijfers, maar naar de totale organisatie. Het Exit Ready-traject bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1

We beginnen met het maken van een ‘röntgenfoto’ van je bedrijf. Dat houdt in dat we onderzoek doen naar:

  • de krachten van het bedrijf;
  • het huidige en toekomstige businessmodel;
  • de financiële prestaties en prognoses;
  • de huidige waarde (verkoopprijs) van het bedrijf;
  • de zaken die geoptimaliseerd of geïmplementeerd kunnen worden om de waarde te maximaliseren en de verkoopbaarheid te vergroten.

Stap 2

We maken samen met jou een praktisch plan van aanpak voor de komende 12 tot 18 maanden. In dit plan laten we concreet zien wat er verbeterd kan worden en hoe en wat de effecten daarvan zijn op de bedrijfswaarde en de verkoopbaarheid. Bovendien ontwikkelen we de meest kansrijke verkoopstrategie voor het bedrijf.

Stap 3

vervolgens begeleiden en adviseren we jou en het kernteam gedurende 12 maanden. We zorgen ervoor dat jij het bedrijf succesvol draaiende houdt en je ondersteund wordt in dit voorbereidende verkooptraject.

Stap 4

Zodra alle positieve resultaten gerealiseerd zijn, starten we het formele verkooptraject. We benaderen kopers en/of investeerders actief en begeleiden de verkooptransactie tot bij de notaris aan toe.

Stap 5

Tijdens dit traject stellen we voor jou ook een persoonlijk toekomstplan op. Wat ga je doen na de verkoop? Blijf je actief betrokken, stop je of ga je opnieuw ondernemen? En wat kun je het beste doen met je verdiende vermogen? Binnen ons netwerk hebben we veel financiële (vermogens)experts en investeringsplatformen. Dit toekomstplan geeft pas echt rust voor de eerste fase na de verkoop.

Door deze stappen te doorlopen, realiseren we gemiddeld 10% tot 30% waardevermeerdering voor jouw bedrijf en een vlotte en soepele verkooptransactie.


''Verkopen doe je maar één keer en je wordt keihard afgestraft zonder de juiste begeleiding.''
- Jeroen Offermans, Marktlink

Masterclass agenda

Onze masterclass is een interessante optie om eerst laagdrempelig kennis te maken met andere ondernemers op het gebied van je bedrijf verkoopklaar maken.

  • Tips en tricks van ondernemers; 
  • Hoe creëer je 10% tot 30% meer bedrijfswaarde?; 
  • Wat zijn mijn verkoopmogelijkheden? 
Lees meer
Verkoopklaar test

In hoeverre is jouw bedrijf verkoopklaar, welke stappen kun je nog ondernemen en hoe kun je dit traject het best aanvliegen? Doe de verkoopklaar test en ontvang een inzichtelijke en kosteloze indicatie!

Start de test