Ecostal gaat Europees en biedt onderdak aan Project Zero

Company Name Project Zero
Transaction Sell-side
Website Open
Sector Duurzaamheid +1
Tags Internationaal, Strategisch

Met een markt die consolideert en een sector die om schaalvergroting vraagt, achtte zaakvoerder Jan Cieters van Project Zero tien maanden geleden de tijd rijp om op zoek te gaan naar een geschikte overnemer. In nauwe samenwerking met Marktlink sloot hij recent een overeenkomst waarbij Ecostal Group 100% eigenaar wordt van Project Zero. Project Zero is een belangrijke speler in de B2B-distributie van materiaal voor fotovoltaïsche installaties in het Nederlandstalige deel van België. Overnemer Ecostal Group en Project Zero zijn complementair. Ecostal is namelijk vooral actief in Franstalig België en Frankrijk, terwijl Project Zero zich eerder richt op het noorden van België en Nederland.

Met een jarenlange bancaire achtergrond nam Jan Cieters in 2020 Project Zero over. Hij deed dit succesvol, want de afgelopen drie jaar zorgde hij ervoor dat Project Zero evolueerde van 10 miljoen € naar 40 miljoen € omzet. In nauw overleg met de raad van advies besefte hij dat, om het bedrijf een mooie toekomst te bieden, de oplossing lag in samenwerking met een grotere partner. “We hadden de keuze tussen ons ontwikkelen als een kleinere speler in een nichemarkt, of op zoek gaan naar meer slagkracht”, was zijn conclusie. Hij beschouwt zichzelf, naar eigen zeggen, als een spelverdeler die zelf het heft in handen nam, op het juiste moment koos om over te gaan tot actie én om zich daarbij te laten begeleiden door de meeste geschikte partner.

''Wat me vooral beviel bij Marktlink zijn de korte communicatielijnen en het feit dat je als verkoper voldoende vrijheid behoudt om te kiezen door welke advocaten en fiscalisten je je laat adviseren en ondersteunen.”
- Jan Cieters, Project Zero

Cieters kent de financiële wereld als geen ander en is daardoor uiteraard vertrouwd met diverse spelers uit de M&A-wereld. “Mijn beslissing om voor Marktlink te kiezen om dit project samen tot een goed einde te brengen, bleek de juiste. Ik blik tevreden terug op het overnametraject dat ik samen met hen liep. Het gevoel zat meteen goed. Wat me vooral beviel bij Marktlink zijn de korte communicatielijnen en het feit dat je als verkoper voldoende vrijheid behoudt om te kiezen door welke advocaten en/of fiscalisten je je laat adviseren en ondersteunen”, vertelt Jan Cieters die vooraf duidelijke krijtlijnen uitstippelde over het genre partner waarmee hij in zee wilde gaan. “Ik had te kennen gegeven aan boord te willen blijven en nog een rol van betekenis te spelen. Het is ook mijn ambitie om verder te blijven investeren. Bij Marktlink was men daarvan op de hoogte en heeft men daar dan ook naartoe gewerkt”, klinkt het. Dit leidde ertoe dat Jan Cieters aandeelhouder wordt van Ecostal Group, naast de huidige aandeelhouders van de groep. Bovendien wordt hij ook lid van het uitvoerend comité van Ecostal.

Verder behoudt elke entiteit zijn naam, klanten en autonomie in het beheer. Ecostal zal opereren op de Franstalige Belgische, Franse en Luxemburgse markten, terwijl Project Zero actief zal zijn op de Vlaamse en Nederlandse markten. Overnemer Ecostal Group is een belangrijke speler in de energietransitie en werkt rond drie pijlers: de distributie van fotovoltaïsche apparatuur en laadpalen, engineering, ontwerp en installatie van zonnestructuren en carports en bovendien ook het recyclen van fotovoltaïsche apparatuur. Ecostal telt een 40-tal medewerkers. Bij Project Zero zijn 13 medewerkers actief.

Jan Cieters blikt tevreden terug op de samenwerking met Marktlink in het algemeen en met Filip Mariën en Sanne Van Wunsel in het bijzonder. “Achteraf lijkt het allemaal vlot en snel te zijn gegaan, maar de closing van een deal heeft nu eenmaal zijn tijd nodig en loopt soms langs een hobbelig parcours. Wanneer er moeilijkere momenten waren in het onderhandelingsproces ontpopte Filip zich als het ware tot een heuse pendeldiplomaat, een resultaatgerichte ‘go between’ die op zoek gaat om het evenwicht tussen beide partijen te zoeken en te bewaren”, besluit een tevreden Jan Cieters.

Deal team voor deze transactie:
Wilt u meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op.