Disclaimer

Voorwaarden

De voorwaarden zoals opgenomen in deze disclaimer zijn van toepassing op alle informatie over en op alle communicatie via de website www.marktlink.com. De website wordt beheerd door Marktlink Fusies & Overnames B.V. Door de website te bezoeken ga je akkoord met de voorwaarden van deze disclaimer. In geval van een tegenstrijdigheid tussen onze algemene voorwaarden en overeenkomsten alsmede deze disclaimer, dan gaan de algemene voorwaarden en overeenkomsten voor de voorwaarden in deze disclaimer.

Gebruik van de website

De informatie op onze website is alleen bedoeld om algemene informatie te verstrekken. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Marktlink Fusies & Overnames B.V. neemt de nodige zorgvuldigheid in acht ten aanzien van de samenstelling en onderhoud van de website. Echter kan de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op de website niet worden gegarandeerd. In geen geval kan Marktlink Fusies & Overnames B.V. aansprakelijk worden gehouden indien een derde schade lijdt als gevolg van informatie dat wordt aangeboden via de website.

Informatie van derden

Marktlink Fusies & Overnames B.V. accepteert geen verantwoordelijkheid voor de content van de website waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Op de door derden aangeboden producten of diensten zijn de voorwaarden van deze derden van toepassing.

Het gebruik van informatie

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten ten aanzien van alle aangeboden informatie op of via deze website (inclusief alle teksten, grafisch materiaal, foto’s en logo’s) komen uitsluitend toe aan Marktlink Fusies & Overnames B.V.

De content van deze website is beschikbaar onder een Creative Commons Attribution Share Alike Non-Commercial License, tenzij anders aangegeven. Het is niet toegestaan om de informatie van deze website te kopiëren, te downloaden, publiekelijk te maken of te distribueren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming. Het is wel toegestaan om informatie van deze website uit te printen dan wel te downloaden voor eigen gebruik.

Informatie verzonden via een E-mailadres van @marktlink.com is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is verboden. Indien de ontvanger ten onrechte een E-mail ontvangt, dan wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door op het bericht te antwoorden en de E-mail daarna direct te verwijderen. Marktlink sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending.

Wijzigingen

Marktlink Fusies & Overnames B.V. behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder dit aan te kondigen alle informatie op de website te wijzigen, inclusief onderhavige disclaimer.

Marktlink Fusies & Overnames B.V. doet er alles aan om de informatie, inclusief de website, actueel te houden. Mocht u onverhoopt toch informatie tegenkomen dat onjuist of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u het ons dat laat weten door een e-mail te sturen naar info@marktlink.com.