Wilmar van der Meulen

Consultant

Over mij

Over Wilmar

Na het behalen van zijn bachelor in International Business besloot Wilmar om een master in Finance te volgen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens zijn studie is Wilmar actief betrokken geweest bij het organiseren van verschillende activiteiten voor de financiële studievereniging FSG. Mede door deze activiteiten is de interesse voor de wereld van fusies en overnames bij Wilmar ontstaan. Als geboren en getogen Fries koos hij voor Marktlink-locatie Drachten.

Wilmar’s link met Marktlink

“Van kinds af aan heb ik de verschillende situaties en emoties die bij het ondernemerschap komen kijken aan de keukentafel mogen ervaren. Opgroeiend in een ondernemersgezin heeft mijn vader mij vaak meegenomen naar verschillende MKB-bedrijven in Noord-Nederland, waarbij de passie van de verscheidende ondernemers voor hun bedrijf vaak een diepe indruk bij mij achterliet. Marktlink biedt mij de kans om mezelf te ontwikkelen en te werken met ondernemers in de regio waar ik ben opgegroeid en waar de Friese nuchterheid nog altijd heerst”.