Pharma, health & life sciences

Bedrijf kopen of verkopen?

De sector van de farma en gezondheidszorg is volop in beweging. Dit is te wijten aan onder andere de veranderende wet- en regelgeving, marktwerking en de prestatiebekostiging. Ook de toenemende vraag naar transparantie en een focus op het bundelen van krachten zorgen voor dynamiek. Voor private equity bedrijven zijn ondernemingen in de gezondheidszorg interessant omdat de sector amper conjunctuurgevoelig is. Daarnaast stond deze industrie nog nooit zo vaak in de schijnwerpers, gezien de ontwikkelingen rond de coronacrisis. Toch blijven de farma-industrie en de gezondheidszorg sectoren waarin het meeste kapitaal circuleert bij overnames, vergeleken met andere sectoren.

Trends en ontwikkelingen in de farmasector en de gezondheidszorg

België is een van Europa’s grootste producenten van farmaceutische producten. Bovendien is ons land een belangrijke uitvoerder van deze goederen. Daarnaast behoort België tot de wereldtop met zijn solidaire ziekteverzekering en gezondheidszorg. Omdat consumenten zijn doordrongen geraakt van het belang van goede gezondheidszorg, geldt de farmaceutische sector in tijden van economische tegenspoed altijd als een veilige haven. De Belgische farmaceutische sector is bovendien een echte motor van innovatie. De investeringen van de sector in onderzoek en ontwikkeling vertegenwoordigen 40 procent van alle particuliere investeringen in onderzoek en ontwikkeling in België. Bovendien heeft de farmasector geprofiteerd van de ingehouden vraag naar niet-COVID-19-gerelateerde behandelingen en de uitgaven voor gezondheidszorg sinds 2021.

De fragmentatie van de zorgsector en de zoektocht naar een efficiëntere dienstverlening bieden investeerders veel mogelijkheden. Toch blijft de veranderende wet- en regelgeving effect hebben op de marktwerking. In de komende jaren verwacht men in België grondige maatregelen om de kwaliteit en doeltreffendheid van het gezondheidssysteem te verbeteren. Daaronder vallen onder meer de hervorming van het ziekenhuislandschap, van de geestelijke gezondheidszorg en van de geïntegreerde zorgprojecten. Ook zal men een nationaal systeem voor gezondheidsonderzoek (Health Research System, HRS) ontwikkelen, naast de hervorming van de nomenclatuur, de invoering van de wet op kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg en de mogelijke opname van sommige kwetsbare personen (bv. gedetineerden) in de verplichte ziekteverzekering.

De toenemende vergrijzing en de personeelskrapte zijn de grootste uitdagingen van de zorgsector. De zorgbehoefte blijft groeien en de stijgende kosten doen ondernemers zoeken naar innovatieve oplossingen. Hierbij implementeren ze steeds meer e-health. Nieuwe technologieën dragen steeds nadrukkelijker bij aan een verschuiving van zorgverlening naar zorgpreventie.

Bereken uw bedrijfswaarde met de Marktlink Multiple

35.109 ondernemers gingen u voor

Schaalvergroting en private equity

Samenwerken en digitalisering zijn de sleutelwoorden in een grotendeels gefragmenteerde sector. In de toekomst verwachten wij dan ook dat op zichzelf staande praktijken plaats maken voor ketenvorming en schaalvergroting. De sector pharma, healthcare & life sciences is voor professionele investeerders interessant vanwege die fragmentatie en de kansen die er liggen voor kostenbesparing door efficiënter zorg aan te bieden. Uiteindelijk streven alle partijen in deze sector ernaar dat iedereen de benodigde zorg krijgt.

Met de toetreding van private equity in deze sector is een bredere ontwikkeling gaande van commerciële bedrijven die zich mengen in een markt die sterk gereguleerd is. Als aanvulling op fysieke zorgverlening signaleren wij grote belangstelling van investeerders in laagdrempelige online diensten op verschillende fronten in de gezondheidszorg.


Bedrijf in farmasector en gezondheidszorg verkopen

De vraag naar externe financiering in de Belgische farma- en gezondheidssector is groot, met name bij producenten met hoge uitgaven rond onderzoek en ontwikkeling. Door de sterkte van deze markt blijft een groeiend aantal investeerders zich richten op de zorg- en farmasector.
De ontwikkelingen rond schaalvergroting, kostenbesparing, digitalisering en efficiëntie blijven leiden tot overnames. Voor ondernemingen in de farma- en zorgsector wordt het rendement steeds belangrijker: men richt zich op preventie als middel tegen de hoog oplopende zorgkosten. Wij verwachten dan ook een blijvende consolidatieslag.

Marktlink: uw overnamespecialist in de farmasector en gezondheidszorg

Jaarlijks berekenen meer dan duizend ondernemers in uw sector hun bedrijfswaarde via de Marktlink Multiple. Hierdoor beschikken wij over zeer actuele marktkennis en bedrijfswaarden. Ook hebben wij een grote portefeuille aan potentiële kopers en verkopers in de pharma, healthcare & life sciences.

Bij Marktlink bent u aan het juiste adres om uw ambities te realiseren. Onze specialisten zetten graag hun kennis en ervaring in om samen met u de juiste opvolging of groeiambities te realiseren. Altijd betrokken, onafhankelijk en professioneel vanuit een ondernemend perspectief.

Wilt u meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op.