Welke formules bestaan er voor een bedrijfsovername?

Een bedrijfsoverdracht kan op verschillende manieren gebeuren. U kunt een nieuw bedrijf, het bedrijf van uw werkgever of een familiebedrijf overnemen. Marktlink licht de verschillen en aandachtspunten toe.

1. De overname van een nieuw bedrijf

Wanneer u de nieuwe eigenaar wordt van een bedrijf, waarin u voordien niet actief was, spreken we van een Management Buy In (of MBI). U kunt dit bijvoorbeeld doen om uw ambitie als ondernemer waar te maken, of om de eigenheid van de onderneming te vrijwaren. De drijfveren van de verkoper kunnen financieel of emotioneel van aard zijn, of misschien werd er geen opvolger gevonden.

  • Koper en verkoper beleven de overname vanuit verschillende perspectieven. De overnemer doet er daarom goed aan de eigenaar goed te leren kennen om (onaangename) verrassingen voor beiden te vermijden.

2. De overname van een bedrijf waarin u actief bent

Wanneer u als werknemer of manager het bedrijf volledig of gedeeltelijk overneemt van de huidige eigenaar, spreken we van een Management Buy Out (MBO). U bent als werknemer al goed vertrouwd met de bedrijfscultuur, wat het overnametraject een stuk vereenvoudigt en meestal versnelt. Voor een MBO bestaan er een aantal interessante financiële constructies.

  • Als koper onderhandelt u met uw huidige werkgever, maar dan wel als gelijkwaardige gesprekspartners. Wanneer alles goed verloopt kunt u de continuïteit van de onderneming verzekeren. Wees evenwel ook voorbereid op de mogelijkheid dat de overdracht misschien niet zal plaatsvinden.

De overname van een familiebedrijf

Indien u al geruime tijd meewerkt in de familiale onderneming en de logische opvolger bent van de vorige generatie (de huidige eigenaars), dan kunt u op het geschikte moment het bedrijf overnemen.

  • Hou er rekening mee dat de familieband ook na de zakelijke overname blijft bestaan. Een grondige voorbereiding is hier aangewezen, net als transparantie over de gemaakte afspraken tegenover de andere familieleden. U kunt dit alles officieel maken bij de notaris.

Een overname in stappen

De meeste overnames gebeuren niet in een keer. Een geleidelijke overname is makkelijker te beheersen en helpt om continuïteit van de onderneming te verzekeren. Vaak spelen er ook financiële aspecten mee. Misschien kreeg de koper de financiering nog niet helemaal rond, of gingen beide partijen akkoord om het overnamebedrag in termijnen af te betalen. Bij een gelijke overname wordt soms afgesproken dat de verkoper een bepaalde periode blijft. Het voordeel? Een lager overnamebedrag voor de koper en meer opbrengst voor de verkoper.

Wenst u meer informatie over een bedrijfsovername?

Neem dan vrijblijvend contact op met onze adviseurs. Zij vertellen u ook graag meer over ons netwerk van kopers en verkopers.