Marktontwikkelingen: stijging overnametransacties in het mkb door private equity

Het aantal bedrijfsovernames door private equity is de afgelopen jaren sterk gestegen. Enerzijds omdat er steeds meer kapitaal beschikbaar is, anderzijds omdat ondernemers steeds meer openstaan voor verkoop aan private equity. Het Financieel Dagblad heeft recent in meerdere artikelen deze stijging toegelicht, wij kijken in dit artikel voornamelijk naar de feiten en cijfers gebaseerd op de afgeronde overnames met een dealwaarde tussen de 1 en 100 miljoen euro die Marktlink vanaf 2020 heeft begeleid.

De feiten en cijfers uit onze database laten zien dat in 2022 bij 70% van de bedrijfsovernames een private equity-partij de koper was. In 2020 lag dit percentage nog op 53%. In nagenoeg alle overnametrajecten zijn tegenwoordig onder de 6 tot 10 geselecteerde potentiële kopers ook een of meerdere investeerders. Het kan hierbij gaan om directe private equity óf om bedrijven waarbij een private equity-partij als aandeelhouder betrokken is.

Professionaliseren met kapitaalinjectie

De gemiddelde multiple die private equity-partijen betalen, is in 2 jaar tijd flink gestegen met 12% in 2021 en 30% in 2022 ten opzichte van 2020. Bij strategische kopers is het gemiddelde in 2 jaar met 14% afgenomen. Deze cijfers bevestigen het veranderende beeld in de investeringsmarkt ten aanzien van bedrijfsovernames, niet alleen in Nederland maar ook in de rest van Europa.

De landelijke trend dat private equity met name de pijlen heeft gericht op de sectoren groothandel, industrie en productie, IT en software, installatietechniek en e-commerce zien wij ook terug in onze database. Daarnaast verkochten wij ook veel bedrijven in de zakelijke dienstverlening aan investeerders. Wat deze sectoren kenmerkt, is dat de kleinere bedrijven met de kapitaalinjectie een professionaliseringsslag kunnen maken. Tegelijkertijd blijft de eigen naam en identiteit overeind, waardoor er in de praktijk weinig verandert.

Eigen vermogen veiligstellen

Deze voordelen hebben het imago van private equity in rap tempo flink opgepoetst. Niet langer heerst het beeld bij ondernemers dat hun bedrijf na verkoop ten prooi valt aan een investeerder die alleen maar uit is op eigen gewin. Dat blijkt ook wel uit de cijfers, investeerders zijn vaak bereid meer te betalen dan strategische kopers. Bovendien kunnen DGA’s met verkoop aan private equity via een zogeheten pre-exit een stap terug doen, alvast een deel eigen vermogen veiligstellen en nog actief onderdeel zijn van de doorgroei van hun onderneming.

Internationaal private equity-netwerk

Die doorgroei hoeft niet alleen te zitten in uitbreiding qua diensten, producten of werkgebied. Steeds vaker levert het ook internationale groeimogelijkheden op. Want mede door onze lokale aanwezigheid in verschillende Europese landen en ons lidmaatschap van Geneva Capital Group heeft Marktlink toegang tot vooraanstaande private equity-partijen wereldwijd. De interesse vanuit het buitenland is in 2 jaar tijd met 49% explosief gestegen. Het aantal gesprekken met potentiële kopers is ten opzichte van 2020 met 114% zelfs ruim verdubbeld, en dit geldt ook voor het aantal biedingen.

Ondernemen samen met ondernemers

Dat private equity steeds actiever wordt in overnames van mkb-bedrijven, is voor een groot deel toe te schrijven aan rendementskansen in het mkb. Met waarderingen van 4 tot 10x EBITDA (bedrijfsresultaat vóór rente, belastingen en afschrijvingen) zijn er rendementen te behalen van 10 tot 20% per jaar. Dat percentage is nog sterk te verhogen door het inpassen van bankfinancieringen en bovenal door groei. De markt in het grootbedrijf is verzadigd; de waarderingen zijn er al hoog of bedrijven zijn reeds meerdere keren van investeerder gewisseld. In het mkb liggen nog veel kansen om vaak samen met de ondernemer het bedrijf verder te laten groeien. Wij zien dat veel ondernemers na de verkoop van hun bedrijf van plan zijn om ook zelf te investeren in private equity. Kapitaal geïnvesteerd in private equity rendeert immers aanzienlijk beter dan het traditionele rentenieren. Aansluiten bij een investeerder betekent voor verkopende ondernemers in veel gevallen dat hun bedrijf toekomstbestendig blijft omdat ze kunnen profiteren van de voordelen die private equity te bieden heeft. Behalve de eerder genoemde groeimogelijkheden geeft het de ondernemer op persoonlijk vlak veelal frisse energie om nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Meer proposities

Uit onderzoek van Marktlink blijkt dat al jaren circa 70% van de ondernemers eraan denkt het bedrijf binnen tien jaar te verkopen. Waar met name bij oudere ondernemers het gebrek aan opvolging aan de basis ligt van verkoop aan private equity, bewegen jongere ondernemers zich bewust actiever in de overnamemarkt. Zij blijven gemiddeld vijf tot tien jaar verbonden aan hun bedrijf, om vervolgens na verkoop iets nieuws te starten. Het sentiment van familiebedrijven speelt hier nauwelijks meer een rol, deze groep anticipeert sneller op trends en ontwikkelingen in het hier en nu. In de praktijk houdt dat in dat dergelijke jonge bedrijven vooral de aandacht trekken van private equity-partijen, omdat ze nog niet volledig afscheid willen nemen en juist samen met een groeipartner de volgende fase willen in gaan. Dat de ondernemer daarbij een deel van de waarde uit het bedrijf kan halen, wordt vaak als extra voordeel gezien.

Vragen over private equity?

Het aanbod aan investeerders is minstens zo divers als de redenen die er zijn om een bedrijf te verkopen. De wensen van u als ondernemer zijn altijd het vertrekpunt in de zoektocht naar een geschikte partner voor u en uw bedrijf. De persoonlijke klik, het geschetste toekomstbeeld en daarmee vanzelfsprekend ook het wederzijdse vertrouwen zijn cruciale ingrediënten. Speelt u op dit moment met een overnamevraagstuk of ambieert u (internationale) groeikansen? Neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs. Onze M&A-specialisten begeleiden u met betrokkenheid en passie naar de deal van uw leven.

Wilt u meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op.