Bouw & Onderhoud

Bedrijf kopen of verkopen?

Een stabiele positie op de markt heeft voor bedrijven in de sector bouw en onderhoud vaak de voorkeur, gezien de economische uitdagingen van de afgelopen jaren. Maar dat betekent niet dat de bedrijfsovernames zijn stilgevallen. Voor bedrijven in bouw of onderhoud is groei door aankoop van een niche interessant, gezien opdrachtgevers steeds vaker zoeken naar one-stop-shop-bedrijven die uitblinken op alle terreinen.

Trends en ontwikkelingen in bouw en onderhoud

De krapte op de woningmarkt, de stijgende materiaalprijzen, de investeringen in bedrijfspanden en thema’s als verduurzaming dragen bij aan de verwachte groei van de sector bouw en onderhoud. De afstandsmaatregelen ten gevolge van de vele lockdowns zorgden voor een boost aan digitalisaties, zoals slimme gebouwen, IT-upgrades, elektrificaties, IoT en data-analyses. De bouwsector evolueert zo steeds meer naar een hightechsector, waarbij nieuwe technologieën een belangrijk concurrentievoordeel oplevert. Start-ups in de bouwtechnologie zijn daardoor zeer gegeerd: ze komen op de proppen met nieuwe softwareoplossingen en innovatieve bouwmethodes.

Bovendien krijgen de eindgebruikers en opdrachtgevers steeds meer een belangrijke stem doorheen het hele bouwproces. Inzetten op service is voor alle partijen voordelig, want wie tevreden is zal in de toekomst opnieuw willen samenwerken. Er is daarnaast veel beweging in de markt bij bedrijven die zich specifiek richten op onderhoud. Die beweging is beperkter bij de traditionele bouwbedrijven, maar wij zien in de toekomst ook daar consolidatie ontstaan. Onder meer de behoefte aan verticale integratie tussen bouwbedrijven kan hier een grote rol spelen, waarbij fabrikanten van apparatuur en leveranciers van bouwtechnologieën mee in een grotere structuur samenvloeien.

Bereken uw bedrijfswaarde met de Marktlink Multiple

35.109 ondernemers gingen u voor

Circulair bouwen en duurzaamheid

In de trajecten die wij hebben begeleid, zagen wij dat bouwbedrijven te maken hebben met stijgende grondstofprijzen, tekorten aan materialen (zoals hout) en schaarste op de arbeidsmarkt. Ook kampt de bouwsector met andere obstakels, zoals de gevolgen van crises rondom stikstof en PFOS/PFAS. Toch verwachten wij de komende jaren flink wat beweging in de markt. Ook hier spelen innovatieve start-ups een belangrijke rol: zij kunnen het schaalvoordeel van een grotere speler perfect gebruiken om hun nieuwe duurzame technologieën uit te rollen. Modulair bouwen is hier ook een deel van de oplossing en zet tegelijk ook in op de trend van circulair bouwen.

De circulaire, ecologische beweging komt vooral voort uit de wettelijke richtlijnen rondom circulair bouwen, klimaatbeheersing en andere vormen van duurzaamheid. Om uw bedrijf toekomstbestendig te maken, raden wij aan om te kijken welke stappen u nu al kunt zetten om uw bedrijf verkoopklaar te maken, óf om met een bedrijfsaankoop uw groeiambities vorm te geven.

Scale-up und Nische

Für Instandhaltungsunternehmen gelten andere Regeln. Das Abonnement- und Vertragsmodell etabliert sich in diesem Markt. Wartungsverträge erleichtern Bauherren und Immobiliengesellschaften die Arbeit und sichern stetige Einnahmen.

Die Nachfrage nach Wartungsunternehmen, die All-Inclusive-Dienstleistungen anbieten, wächst. Das führt zu einem Scale-up für Unternehmen mit Wachstumsambitionen, wenn sie kleinere Unternehmen mit einem Nischenprodukt erwerben. Auch hier kann eine Unternehmensakquisition mehr Vorteile haben als die Rekrutierung spezialisierter Mitarbeiter.

Kauf oder Verkauf eines Bauunternehmens

Es gibt verschiedene Gründe, den Kauf oder Verkauf eines Bauunternehmens in Betracht zu ziehen. Sind Sie ein wichtiger Akteur in diesem Markt und verfolgen eine Buy-and-Build-Strategie? Wir helfen Ihnen gerne bei der Suche nach geeigneten Unternehmen. Erwägen Sie einen Teil- oder Vollverkauf Ihres Unternehmens, um Ihren Ruhestand durch einen Pre-Exit zu sichern, finden wir einen geeigneten Käufer.

Marktlink: Ihr Spezialist für Übernahmen in Bau und Instandhaltung

Jedes Jahr berechnen mehr als tausend Unternehmer in Ihrer Branche den Wert ihres Unternehmens mit dem Marktlink Multiple. Darüber hinaus steuern wir regelmäßig Kauf oder Verkauf von Unternehmen in Bau- und Instandhaltungssektor. Dadurch verfügen wir über profunde Marktkenntnis, wissen den Wert von Unternehmen und haben ein umfangreiches Portfolio an potenziellen Käufern und Verkäufern aus der Branche.

Marktlink unterstützt Sie, Ihre Vorstellungen zu verwirklichen. Unsere Spezialisten lassen ihr Wissen und ihre Erfahrung für Sie arbeiten, um die richtige Nachfolge zu finden oder Wachstumsambitionen zu verwirklichen. Immer engagiert, unabhängig und professionell mit unternehmerischem Blick.

Wilt u meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op.