Advanced Valve Solutions B.V. verkocht aan het Zweedse beursgenoteerde Addtech

Company Name Advanced Valve Solutions
Transaction Sell-side
Website Open
Sector Bouw & Onderhoud +3
Tags Legal, Strategisch

Als specialist in kleppen voor energieopwekkende installaties staat Advanced Valve Solutions B.V. (AVS) internationaal bekend om alle kennis en innovaties die zij in huis hebben. In ruim 20 jaar heeft oprichter Karel van Wijk samen met zijn management en medewerkers het bedrijf gebracht tot waar het nu is. De scheidend directeur nadert inmiddels zijn pensioen en heeft in het Zweedse beursgenoteerde Addtech een koper gevonden die de onderscheidende positie van AVS in de energietransitie onderschrijft.

Dagelijks is een team van zo’n 25 medewerkers bezig met onder andere het ontwerpen en leveren van innovatieve, engineered regelkleppen, afsluiters, start/stop- en afsluitersystemen op maat voor de energieopwekkende en (petrochemische) industrie. AVS produceert zelf niet maar realiseert oplossingen op maat voor energieopwekkende installaties in Europa, Midden-Oosten en Amerika. Het bedrijf vormt een onmisbare schakel tussen de energiecentrales en de fabrikanten van de technische installaties.

Aantrekkelijk bedrijfsprofiel

De energieopwekkende industrie zal de komende jaren significant veranderen met de komst van groeiende onbetrouwbare duurzame energiebronnen zoals wind en zonenergie. Deze installaties, die voorheen op een constant niveau energie opwekten met behulp van gas en steenkool, moeten nu flexibeler worden met de komst van deze duurzame groene energiebronnen. “AVS speelt dus een cruciale rol in de energietransitie”, weet Joep van den Enk. Samen met dealmakers Jeroen Oldengarm en Mike Korenromp benutte hij onder andere het internationale netwerk van Geneva Capital Group in het benaderen van potentiële partijen buiten de landsgrenzen. “AVS heeft een heel aantrekkelijk bedrijfsprofiel: specialistische benodigde kennis in een cruciale mondiale markt waarin veel veranderingen gaan komen.”

“De huidige energietransitie zet de hele energieopwekkende industrie op z’n kop. Dat biedt ontzettend veel kansen waar ik voorlopig nog graag een rol in wil spelen.”
- Karel van Wijk, Advanced Valve Solutions

Dat paste precies in het plaatje van Addtech, dat bestaat uit 140 onafhankelijke technisch georiënteerde bedrijven wereldwijd met allemaal een focus op duurzame groei op de lange termijn. Met zo’n sterke aandeelhouder achter zich, wint AVS nog meer aan versterking van naam en positie. Het bedrijf blijft autonoom onder leiding staan van het zittende management. Karel van Wijk focust zich nu volledig op zijn passie: ontwikkelen en invoeren. “Ik was graag 20 jaar geweest”, lacht hij. “De huidige energietransitie zet de hele energieopwekkende industrie op z’n kop. Dat biedt ontzettend veel kansen waar ik voorlopig nog graag een rol in wil spelen.”

Duurzame groei op de lange termijn

De strategie van Addtech sluit feilloos aan bij de strategie van AVS. In de pijlers ‘Energy & Industrial Solutions’ kunnen de verschillende bedrijven elkaar versterken waar nodig, maar dit is geen voorwaarde. Duurzame groei op de lange termijn is wat de bedrijven verbindt die door Addtech zijn gekocht. “Dat zit wel goed bij AVS”, ziet Joep. “Enerzijds willen wij als maatschappij het gebruik van fossiele brandstof verminderen en meer gebruik maken van duurzame energiebronnen die onbetrouwbaar zijn en anderzijds wordt er steeds meer energiecapaciteit gevraagd dankzij de elektrificatie van onze maatschappij en verhogende levensstandaarden voor mensen over de wereld.”

Wilt u meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op.