Sem Wouters

Junior lawyer

Over mij

Over Sem

Sem is begonnen aan de hbo-opleiding Management Economie en Recht. Na het behalen van zijn propedeuse heeft hij ervoor gekozen om meer uitdaging te zoeken en is om die reden de Bachelor Rechtsgeleerdheid gaan volgen aan Tilburg University. Tilburg University was de logische keuze voor Sem, omdat hij na anderhalf jaar de specialisatie Ondernemingsrecht kon kiezen. De vervolgstap was dan ook de Master Ondernemingsrecht. Naast zijn master heeft Sem fulltime als jurist aan het IBOR-project van de Rabobank gewerkt. Hier heeft hij kennis en ervaring op het gebied van financieringsdocumentatie opgedaan.

Sem’s link met Marktlink

“Tijdens mijn master kwam ik in aanraking met fusies en overnames en werd mijn interesse direct gewekt. Mijn interesse komt voort uit het feit dat fusies en overnames alle facetten van het ondernemingsrecht raken. Ik kon het, na een aantal jaar voor de bank te hebben gewerkt, dan ook niet laten om de overstap te maken naar de interessante wereld van M&A. Marktlink biedt mij een mooie kans om te werken in een ambitieuze omgeving met veel kennis en ervaring, waardoor ik mij verder kan ontwikkelen tot specialist binnen het vakgebied. Ik kijk er enorm naar uit om mijn talenten in te zetten binnen een multidisciplinaire en internationale omgeving en tot het beste resultaat voor de ondernemer te komen.”