De installatietechniek is een breed begrip en wordt doorgaans op verschillende manieren beschreven en onderverdeeld. In de praktijk zijn ondernemingen in de installatietechniek actief in het ontwerp en de productie van installaties, alsmede het onderhoud. De installatietechniek is onlosmakelijk verbonden met de industrie en bouw, resulterend in de volgende vier verschillende segmenten waarin ondernemingen in de installatietechniek actief zijn: woningbouw, utiliteitsbouw, grond-, weg- en waterbouw en industrie. Een meerderheid van de projecten binnen de installatietechniek heeft betrekking tot de woning- en utiliteitsbouw. Binnen deze projecten worden onder andere producten en diensten geleverd op het gebied van elektrotechniek, warmtebeheer, werktuigbouwkunde en transport.

De sector is qua volume en schaal grofweg onder te verdelen in de volgende klassen:

  1. Klein – Kleinere ondernemingen binnen de installatietechniek focussen zich op de particuliere markt en zijn veelal zeer specialistisch;
  2. Middelgroot – Middelgrote ondernemingen in de installatietechniek rekenen vooral ondernemingen in de bouwsector tot het klantenbestand en zijn in staat grotere projecten te realiseren;
  3. Groot – Grote ondernemingen in de installatietechniek zijn doorgaans generalistisch van aard en bedienen in de regel klanten in de industrie en grond-, weg- en waterbouw.

Recente transacties in de sector installatietechniek

Kansen

De installatiebranche zit momenteel in de lift en na een relatief moeilijke periode in navolging van de financiële crisis, is de weg omhoog al geruime tijd ingezet. Kansen doen zich onder andere voor in de energietransitie en verduurzaming van de bouw en industrie. Het gevolg is dat ondernemingen in de installatietechniek tegenwoordig vaak totaalconcepten leveren, in plaats van enkel individuele producten.

Consolidatiegolf

In de installatietechniek vindt momenteel een consolidatiegolf plaats die waarschijnlijk geen ondernemer ontgaat. Deze activiteit op het gebied van overnames wordt gedreven door verschillende krachten. De groei van de afgelopen jaren en de positieve vooruitzichten voor de toekomst hebben ertoe geleid dat technisch personeel een schaars goed is geworden.

Overnames in de installatiebranche hebben geregeld een uitbreiding van het huidige personeelsbestand ten doel. Daarnaast worden specialistische partijen tegenwoordig gevraagd grootschalige en complexe totaalconcepten te leveren aan haar klanten. De overname van kleine en middelgrote ondernemingen draagt bij aan het verbreden van de specialistische kennis en het vergroten van de schaal.

Marktlink Installatietechniek IMWI

VRAAG EN AANBOD

Bekijk de bedrijfsprofielen

NEEM CONTACT MET ONS OP

Stel direct uw vraag