Overnamebedrag: in één keer betalen of niet?

Naargelang de gekozen financiering wordt het bedrag voor een bedrijfsovername al dan niet in één keer uitbetaald. Marktlink licht de voor- en nadelen van de meest gebruikelijke formules toe.


De earn-outregeling

Bij een earn-out wordt een deel het overnamebedrag op een later tijdstip betaald. Het wordt berekend op basis de geleverde prestaties in de toekomst. Men houdt diverse criteria bij (omzet, resultaten of andere factoren) over een periode van enkele jaren, en verwerkt ze in de waardebepaling. De uitbetaling kan periodiek gebeuren (op basis van de resultaten van het boekjaar) of in zijn geheel na afloop van de earn-outperiode.

ProContra
  • Het overnamebedrag is een eerlijke prijs, omdat men na verloop van tijd kan uitgaan van de werkelijk geleverde prestaties om de waarde te bepalen. Zowel koper als verkoper profiteren bij goede prestaties, maar leveren in bij mindere resultaten.
  • Bij een earn-outregeling volgt de betaling op een later tijdstip. De overnemer kan het bedrag dus uit de cashflow van de onderneming halen.
  • Wanneer koper en verkoper het niet eens raken over de overnameprijs, kan de operatie toch afgerond worden door het verschil in de earn-outregeling op te nemen.
  • Het is een complexe regeling, waarbij de partijen duidelijke afspraken moeten maken: welke prestaties worden precies in rekening gebracht, hoe wordt het overnamebedrag berekend, welke factoren spelen een rol…?
  • De eigenaar blijft actief in zijn onderneming tot de volledige overnamesom is betaald. Maar waar hij alle belang heeft om op korte termijn een hoge meerwaarde te realiseren, bekijkt de overnemer de zaken liever vanuit een langetermijnperspectief. Die laatste heeft immers baat bij een minimaal restbedrag. Die tegenstrijdige belangen kunnen leiden tot ernstige geschillen.
  • Wat als de prestaties tegenvallen? Dan daalt de overnameprijs en in het slechtste geval komt de betaling zelfs in gevaar. Vandaar nogmaals het belang van zeer duidelijke afspraken en garanties.


De achtergestelde lening


Bij een achtergestelde lening is de verkoper een medefinancier. Een deel van het overnamebedrag wordt door de koper als lening (met intrest) betaald over een bepaalde termijn.


ProContra
  • De koper die de financiering niet volledig rond krijgt, kan de onderneming alsnog overnemen en voor de vergoeding de cashflow aanspreken.
  • Aangezien een achtergestelde lening wordt beschouwd als durfkapitaal, kan de eigenaar een hogere rentevoet aanrekenen. Op de lange termijn ontvangt hij dus een hoger bedrag voor zijn onderneming.
  • Veel kandidaat-overnemers combineren diverse financieringsvormen, waaronder meestal een banklening. Wanneer de overnemer evenwel in ongunstig financieel vaarwater terechtkomt, staat de bank op de eerste rij als schuldeiser. Indien de onderneming kopje onder zou gaan, is de eigenaar de dupe.
  • Als durfkapitaal met een hoge intrest, weegt een achtergestelde lening soms zwaar door in de balans. De omzet kan hier veel bij inboeten.
Meer weten?

Wilt u graag meer vernemen over de mogelijkheden van een earn-outregeling of een achtergestelde lening? Onze financieel specialisten geven u graag passend advies.