M&A als middel in tijden van economische neergang

Gezien de snelle stijging van de inflatie op dit moment, de stijging van de rente, de geopolitieke instabiliteit en de economische neergang is het geen wonder dat ondernemers aarzelen zich met bedrijfsovernames bezig te houden. Eerdere trends hebben aangetoond dat omstandigheden als deze over het algemeen niet gunstig zijn voor het aantal deals. Maar de vooruitzichten zijn op het moment beter dan u misschien denkt. In dit artikel leggen we uit waarom een economische neergang voor M&A misschien wel goed nieuws is.

Bedrijven te koop

Het is inderdaad een feit dat de dealactiviteit in 2022 is afgenomen maar, de huidige economische onrust in aanmerking genomen, blijft die op een stevig niveau en de cijfers voor het jaar in zijn geheel lijken er goed uit te zien. Schommelingen brengen niet alleen onzekerheid met zich mee, ze bieden ook kansen aan wie er klaar voor is. Economische turbulentie leidt vaak tot lagere bedrijfswaarderingen en een toename in het aantal ondernemingen dat te koop wordt aangeboden. Voor wie een bedrijf wil overnemen betekent dat echter goed nieuws, en niet te missen kansen.

Mooie stappen zetten

Economische onzekerheid heeft al vaker kansen gecreëerd en gezorgd voor een vooruitziende blik; moedige ondernemers die bereid zijn deze omstandigheden te gebruiken zouden later weleens beloond kunnen worden voor hun waagstuk van vandaag. Steeds meer ondernemers zien bedrijfsverkoop als een mogelijkheid de toekomst van het bedrijf veilig te stellen, zelfs als dat onder een nieuwe eigenaar gebeurt. Een koper kan mooie stappen zetten die anders in een tijd van economische neergang moeilijk te realiseren zijn, zoals een krachtigere balans, het benutten van mogelijkheden in de markt en ruimte om op te schalen. Voor zij deze stap zetten, moeten bedrijfseigenaars zich bewust zijn van het type koper dat ze zoeken, zodat zij in zee gaan met de juiste partij, die de verworvenheden van het bedrijf zal beschermen en zich bewust is van de mogelijkheden die zich aandienen.

Een exit overwegen

Economisch mindere tijden blijken een goede gelegenheid een bedrijf klaar te maken voor verkoop, zelfs als de ondernemer er nog niet direct aan toe is een koper te zoeken. Voor wie een verkoop overweegt is voorbereiding van cruciaal belang. Op dit moment hebben kopers waarschijnlijk minder kapitaal beschikbaar, dus ondernemingen die zich gedegen hebben voorbereid vormen de meest aantrekkelijke proposities. Het zou kunnen dat kopers minder deals doen en kwaliteit verkiezen boven kwantiteit. Ondernemers doen er goed aan een aantal stappen te zetten om hun bedrijf aantrekkelijk te maken voor kopers en klaar te maken om kansen aan te grijpen die de huidige omstandigheden bieden. Denk bijvoorbeeld aan het op orde brengen van de financiële verslaglegging, het uitkristalliseren van de bedrijfscultuur en het installeren van een sterk managementteam.

Toename in M&A-activiteit

Daarbij is het van belang dat ondernemers op de hoogte blijven van regelgeving die een deal zou kunnen beïnvloeden, zich bewust zijn van de selectiecriteria die een onderneming tot een geschikte overnamekandidaat maken en de sterke kanten en doelen van het bedrijf helder voor ogen hebben. Optrekken met een M&A-adviseur kan ondernemers helpen zich op een overdracht voor te bereiden. Een voorspelling is lastig, maar nu meer ondernemers bereid zijn te verkopen en de kansen te verzilveren die een verkoop kan opleveren, ligt een toename in M&A-activiteit in de lijn der verwachting. Toekomstgerichte ondernemingen bereiden zich voor om de kansen die economische neergang biedt te benutten, in plaats van elke M&A-activiteit uit de weg te gaan. Juist een goede voorbereiding laat uw bedrijf eruit springen, en helpt u bovendien door de storm van economische onzekerheid te navigeren.

Overweegt u verkoop?

Of u nu een nieuwe uitdaging wilt aangaan, uw ondernemerscarrière wilt beëindigen of (internationale) groei ambieert, u kunt altijd contact opnemen met onze M&A-specialisten om ideeën uit te wisselen. Zij duiken er graag in en adviseren u welke stappen u kunt zetten, altijd toegewijd, onafhankelijk en professioneel. Marktlink heeft een groot nationaal en internationaal netwerk en we zullen onze kennis en ervaring altijd inzetten om te beste strategie uit te zetten.

Wilt u meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op.