Voorwaarden

De in deze disclaimer opgenomen voorwaarden zijn van toepassing op alle informatie op, en communicatie via de website www.marktlink.com. Deze website wordt beheerd door Marktlink Fusies & Overnames. Door uw bezoek aan deze website stemt u in met de inhoud van deze disclaimer. Mochten er tegenstrijdigheden bestaan tussen onze algemene voorwaarden of contractuele overeenkomsten en deze disclaimer, dan prevaleren de algemene voorwaarden en contractuele overeenkomsten.

Gebruik van de website

De op onze website verstrekte informatie is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten worden verleend op grond van de informatie op deze website. Marktlink Fusies & Overnames besteedt veel aandacht aan de opstelling en het onderhoud van de website, maar kan de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden informatie niet garanderen. Marktlink Fusies & Overnames accepteert in geen geval verantwoordelijkheid voor geleden schade die het gevolg is van op de website verstrekte informatie.

Informatie van derden

Marktlink Fusies & Overnames aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Op door derden aangeboden producten en diensten zijn de voorwaarden van die derden van toepassing.

Het gebruik van informatie

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website verstrekte informatie (waaronder alle teksten, beeldmateriaal, afbeeldingen en logo’s) behoren tot het exclusieve eigendom van Marktlink Fusies & Overnames.

Tenzij anders aangegeven is de inhoud van deze website beschikbaar onder een niet-commerciële Creative Commons-licentie. De informatie op deze website mag niet worden gekopieerd of gedownload, openbaar worden gemaakt of worden verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. De informatie op deze website mag wel worden afgedrukt of gedownload voor persoonlijk gebruik.

Informatie die via een e-mailadres van @marktlink.com is verzonden, is uitsluitend voor de geadresseerde(n) bestemd. Het is verboden dit aan anderen door te geven en door anderen te laten gebruiken. Indien de ontvanger ten onrechte een e-mail ontvangt, verzoeken wij u de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct op de hoogte te brengen door op het bericht te antwoorden en de e-mail daarna onmiddellijk te verwijderen. Marktlink sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending.

Wijzigingen

Marktlink Fusies & Overnames behoudt zich het recht voor de informatie op deze website, met inbegrip van deze disclaimer, periodiek te wijzigen zonder hier melding van te maken.

Marktlink Fusies & Overnames betracht om de verstrekte informatie, waaronder deze website, actueel te houden. Mocht u toch onjuiste of achterhaalde informatie aantreffen, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@marktlink.com.