Waardebepaling bedrijf

Waarom het belangrijk is om de waarde van uw bedrijf te kennen

De bepaling van uw bedrijfswaarde biedt een helder inzicht in onder meer de huidige resultaten, de financiële gezondheid en het groeipotentieel. Deze waardebepaling is essentieel wanneer u bedrijfsfusies, overnames of strategische beslissingen zoals investeringen overweegt. Het helpt ondernemers realistische doelen te stellen en doeltreffende bedrijfsstrategieën te ontwikkelen.

Bovendien vormt een nauwkeurige waardebepaling de basis voor onderhandelingen met investeerders, mogelijke partners en zelfs bij het aantrekken van talent. Door u bewust te zijn van de waarde van uw bedrijf, kunt u gericht inspelen op marktkansen en uw concurrentiepositie versterken. Dit leidt tot een sterke en competitieve positie binnen de zakelijke wereld. Kortom, door uw bedrijfswaarde te kennen, is uw bedrijf verzekerd van een succesvolle toekomst.

Berekenen uw bedrijfswaarde

De Marktlink Multiple geeft u binnen 1 minuut een geheel vrijblijvende en betrouwbare indicatie van de waarde van uw bedrijf.

Bereken hier

Zo wordt de bedrijfswaarde berekend

Er zijn verschillende methoden om de waarde van een bedrijf te berekenen, afhankelijk van meerdere factoren, zoals de aard van het bedrijf, de branche, de financiële gegevens en de doelstelling van de waardebepaling. Bij Marktlink hanteren we over het algemeen twee manieren: de ‘Discounted Cash Flow-methode (DFC)’ en de ‘Earning Multiple Valuation'. Bij de Discounted Cash Flow-methode (DCF) wordt gekeken naar wat het bedrijf in de toekomst zal verdienen en wordt dat teruggebracht naar de contante waarde met behulp van een disconteringsvoet (het rekenpercentage dat gebruikt wordt om de contante waarde te bepalen). Met de Earning Multiple Valuation wordt de bedrijfswaarde berekend op basis van twee vaste factoren: de EBITDA en de multiple. De multiple is de factor waarmee het bedrijfsresultaat (EBITDA) wordt vermenigvuldigd. Per onderneming bepalen onze specialisten welke methode het meest geschikt is.

Op basis van de multiple-methode hebben wij de Marktlink Multiple ontwikkeld. Dit is een unieke rekentool die op basis van meer dan 1.000 deals, 40.000 ingevoerde calculaties per jaar en actuele markt- en sectorontwikkelingen bedrijfswaarderingen berekent. De tool geeft je binnen één minuut een betrouwbare indicatie van de waarde van je bedrijf. Als ondernemer ben je hier ongetwijfeld benieuwd naar. De Marktlink Multiple is geheel vrijblijvend.

Rekenvoorbeeld waardering multiple

De multiple is de factor waarmee de EBITDA wordt vermenigvuldigd. Bij een EBITDA van 850.000 euro en een multiple van 3.6 is de geschatte bedrijfswaarde 3.060.000 euro.

De waardebepaling van uw bedrijf beïnvloeden

Als ondernemer kunt u de bedrijfswaarde beïnvloeden. Deze waarde wordt bepaald door de mate waarin u in de toekomst in staat bent (en blijft) de financiële resultaten te realiseren, ongeacht de veranderingen die in de toekomst voorkomen. Er zijn verscheidene factoren binnen uw bedrijf die van invloed zijn op de bedrijfswaarde. Deze moeten in orde zijn om in te kunnen spelen op veranderingen, zoals:

 • De winstgevendheid;
 • Het toekomstig potentieel;
 • De marktpositie;
 • Concurrentievoordeel.

Om uw bedrijfswaarde te vergroten begint u allereerst met het opstellen van een duidelijke en realistische groeistrategie. Voordat u deze kunt bepalen, is het belangrijk om een grondige bedrijfsanalyse uit te voeren. Hierdoor kunt u de werkpunten bepalen en beginnen te optimaliseren. Mogelijk komt u tot de conclusie dat u uw product- of dienstenaanbod wilt uitbreiden, uw klantenbestand wilt vergroten, een gemotiveerd team wilt neerzetten of de bedrijfsprocessen en -strategieën wilt aanscherpen.

Andere stappen om uw bedrijfswaarde te vergroten

 1. Sterke waardeproposities
  Ontwikkel een sterke waardepropositie voor uw producten of diensten.
 2. Schaalbaarheid
  Maak uw bedrijf schaalbaar, waardoor het meebeweegt in periodes van groei en krimp.
 3. Onafhankelijkheid
  Maak uw bedrijf onafhankelijk. Afhankelijkheid van één of een aantal personen is het grootste ondernemersrisico.
 4. Marketing
  Investeer in effectieve marketingcampagnes om uw bedrijf zichtbaarheid te geven.
 5. Technologie
  Implementeer nieuwe technologische ontwikkelingen die zorgen voor efficiëntie zorgen en betere bedrijfsprestaties.
 6. Marktanalyse
  Verdiep u in de markt en klanten en breng bedreigingen, sterkten en zwakten in kaart.
 7. Businessmodel optimaliseren
  Neem een abonnement als businessmodel.
 8. Informatiesystemen
  Zorg dat financiële informatie, intellectuele eigendom, productsamenstellingen, klanten- en personeelsgegevens betrouwbaar worden beheerd.
 9. Medewerkers
  Zorg ervoor dat u een sterk en gemotiveerd managementteam hebt en blijf getalenteerde medewerkers aantrekken.Een uitgebreide waardebepaling houdt rekening met al deze aspecten om de werkelijke bedrijfswaarde te bepalen. Hoeveel gewicht er aan elke factor wordt toegekend, verschilt per bedrijf. Dit hangt af van factoren zoals de omvang van het bedrijf, de sector en andere specifieke omstandigheden. De bedrijfswaarde verhogen zorgt niet alleen voor succes op de lange termijn, maar het bereidt uw bedrijf ook voor op een betere waardebepaling ter voorbereiding op verkoop. Wellicht bent u (nog) niet van plan om uw bedrijf te verkopen, maar het is nooit te vroeg om proactief te handelen en u goed voor te bereiden. Houd er wel rekening mee dat de verhoging van de bedrijfswaarde een ingewikkeld proces is. Het is daarom aangeraden om de expertise van een specialist in te schakelen.

Wilt u meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op.