Medier, reklame & kommunikation

Købe eller sælge en virksomhed?

Den danske medie-, reklame- og kommunikationsbranche undergår, som i resten af Europa og Skandinavien, en digital transformation. Traditionelle reklame- og mediebureauer har købt op blandt nye, digitale bureauer for at få kompetencerne under eget tag, så de fortsat kan være en full-service leverandør for deres kunder.

Tendenser og udvikling

Vi ser en tendens mod konsolidering af digitale bureauer og mere traditionelle reklame- og mediebureauer. De mindre iværksættervirksomheder, der for en stor del har båret udviklingen af digitale teknologier, kan mangle ressourcer til at levere i flerstrengede, komplekse projekter for større kundevirksomheder. Der er derfor brug for partnerskaber mellem digitale iværksættervirksomheder og veletablerede bureauer med lang erfaring og kompetencer inden for projektstyring og klassisk kommunikation.

Beregn din virksomheds værdi

Skiftet fra offline til online

Både nye, digitale platforme og teknologier har betydet en dramatisk ændring af hele kommunikationsbranchen inden for en relativ kort periode. Printmedier bliver i stigende grad afløst af digitale, og antallet af platforme er i de senere år nærmest eksploderet. Digitale bureauer tilbyder specialiserede tjenester, og teknologier som AI og AR vinder frem og indgår i stigende grad i kundevirksomhedernes kommunikationsstrategier.

Buy-and-build strategier

Buy-and-build sker begge veje. Vi ser således både traditionelle reklame- og kommunikationsvirksomheder erhverve digitale kompetencer via opkøb, og det modsatte, hvor en succesfuld iværksættervirksomhed med en digital forretning skaffer sig kommunikationsteams til huset via opkøb af et bureau.

Marktlink: din specialist i opkøb inden for medier, reklame og kommunikation

Hvert år benytter mere end tusind iværksættere i reklame- og mediesektoren muligheden for at få værdien af deres forretning beregnet ved hjælp af Marktlink Multiple. Desuden har vi i de senere år bistået og rådgivet i adskillige virksomhedshandler, hvor bureauer har slået sig sammen. Det siger noget om den store bevægelse, der generelt er i opkøb af virksomheder i denne branche. Vores arbejde med de mange transaktioner har givet os værdifuld indsigt og erfaring, så vi kan yde dig kvalificeret rådgivning og hjælp til at finde det rette match, hvis du går med tanker om opkøb eller salg. Samtidig har vi en betydelig portefølje af potentielle købere og sælgere i denne sektor.

Marktlink i Danmark har et stort netværk – både nationalt og internationalt. Vi har indgående kendskab til lokale markeder overalt i Europa og Skandinavien, og vi hjælper dig proaktivt. Vores specialister stiller deres viden og erfaring til rådighed og bistår dig med at finde den rette efterfølger eller partner, som du kan realisere dine vækstambitioner med. Vores rådgivning er altid engageret, uafhængig og professionel med fokus på, at du som iværksætter opnår den bedst mulige handel.

Kontakt os gerne

Kontakt os venligst for mere information.