Privatlivspolitik

Vores Privatlivserklæring forklarer, hvilke personlige oplysninger vi indsamler, hvordan vi bruger disse oplysninger, og hvordan vi opbevarer dem sikkert. Vi kan bruge disse personlige oplysninger til ethvert af de formål, der er beskrevet i denne Privatlivserklæring. Vores Privatlivserklæring har til formål at være gennemsigtig med hensyn til, hvorfor og hvordan vi behandler dine personoplysninger. Klik på linkene for at komme til de mere detaljerede afsnit i denne Privatlivserklæring.

Marktlink Mergers & Acquisitions omtales også som “vi” eller “os”.

1. Indsamling og anvendelse af personlige oplysninger

1.1 Hvilke slags personlige oplysninger behandler vi?

Marktlink Mergers & Acquisitions behandler dine personlige oplysninger, fordi du gør brug af vores tjenester

og/eller fordi du selv oplyser dem til os. Nedenfor finder du en oversigt over dine personlige oplysninger, som vi bruger til at behandle:

 • For- og/eller efternavn
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Fødselsdato og køn
 • CV
 • Andre personlige oplysninger, som du aktivt giver os, eksempelvis ved at oprette en profil på vores hjemmeside , i korrespondance med os eller pr. telefon.

1.2 På hvilket grundlag og med hvilket formål behandler vi dine personlige oplysninger?

Loven giver os lov til at behandle dine personlige oplysninger. Baseret på den generelle databeskyttelsesforordning (“GDPR”; (EU) 2016/679) er der seks grundlag for behandling af personlige oplysninger:

 • Dit samtykke: I nogle tilfælde vil vi bede dig om specifik tilladelse til at behandle nogle af dine personlige oplysninger, og vi vil kun behandle dine personlige oplysninger på denne måde, hvis du samtykker til, at vi gør det.
 • Udførelse af en kontrakt: Nogle gange er det nødvendigt at behandle dine personlige oplysninger for at opfylde vores forpligtelser i henhold til en kontrakt.
 • Juridisk forpligtelse: Når vi er forpligtet til at behandle dine personlige oplysninger for at overholde en juridisk forpligtelse, så vi er forpligtet til at gøre det i henhold til loven.
 • Legitim interesse: Vi vil behandle dine personlige oplysninger for at forfølge din legitime interesse.
 • Livsvigtige interesser: Det kan være nødvendigt at behandle dine personlige oplysninger for at beskytte vitale interesser. Der er tale om en vital interesse, når det drejer sig om en interesse, der er af afgørende betydning for en persons liv eller helbred.
 • Almen interesse: Det kan være nødvendigt at behandle dine personlige oplysninger for at udføre en opgave af almen interesse eller for at udføre en offentlig myndighed. Det drejer sig om opgaver, der er fastsat i lovgivningen.

Vi behandler dine personlige oplysninger til flere formål. Dette omfatter udførelse af købs- og salgsordrer eller andre lignende tjenester, opfyldelse af lovmæssige pligter og forpligtelser, udsendelse af vores nyhedsbrev og/eller reklamebrochure og din egnethed og gensidige interesse i en ledig stilling med henblik på at give et passende tilbud.

1.3 Hvor længe opbevarer vi dine personlige oplysninger?

Vi opbevarer ikke dine personlige oplysninger længere end nødvendigt for det formål, som vi behandler de personlige oplysninger til eller i den periode, som vi er forpligtet til i henhold til loven. Hvis du vil have flere oplysninger om vores politik for opbevaring, bedes du kontakte os på privacy@marktlink.com.

2. Videregivelse af personlige oplysninger til tredjemand

Vi videregiver kun dine personlige oplysninger til tredjeparter, hvis:

 • Dette er nødvendigt for den service, vi tilbyder dig, hvor vi benytter os af underleverandører. Underleverandører har kun adgang til de personlige oplysninger, de har brug for i forbindelse med deres del af tjenesten. Vi kræver af underleverandører, at de skal have samme niveau af beskyttelse og fortrolighed. Underleverandører kan ikke bruge dine oplysninger til deres egne formål eller til direkte markedsføring.

Desuden vil dine personlige oplysninger kun blive videregivet af os uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) når:

 • til en modtager i et land, der sikrer et passende beskyttelsesniveau for dine personlige oplysninger, og/eller
 • I henhold til en aftale, der opfylder EU’s krav til overførsel af personoplysninger til databehandlere af registeransvarlige uden for EØS.

3. Privatlivets rettigheder

Baseret på den generelle forordning om databeskyttelse (“GDPR”; (EU) 2016/679) har du forskellige rettigheder til beskyttelse af personlige oplysninger. I hvilket omfang du kan udøve disse rettigheder kan afhænge af omstændighederne ved behandlingen. Hvis du ønsker at udøve disse rettigheder, bedes du kontakte os. Se venligst kontaktoplysningerne nederst i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis du har en klage over, hvordan vi håndterer dine data, vil vi gerne høre fra dig.

Hvis du ikke er enig i vores svar, kan du indgive en klage til den kompetente myndighed for personoplysninger i den medlemsstat, hvor du bor.

NederlandeneMyndighed for persondatawww.autoriteitpersoonsgegevens.nl
BelgienGegevensbeschermingsautoriteit /
Data Protection Authority
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
www.autoriteprotectiondonnees.be
TysklandDen føderale kommissær for databeskyttelse og informationsfrihedwww.bfdi.bund.de
DanmarkDatatilsynetwww.datatilsynet.dk
StorbritannienInformation Commissioner’s Officewww.ico.org.uk

Nedenfor har vi inkluderet en oversigt over dine rettigheder til beskyttelse af personlige oplysninger i henhold til GDPR. Du kan finde flere oplysninger om dine rettigheder til beskyttelse af personlige oplysninger i kapitel III (artikel 12-23) i den generelle forordning om databeskyttelse.

3.1 Ret til information

Du har ret til at få klare oplysninger om, hvad vi vil gøre med dine personlige oplysninger, hvorfor vi har brug for dine personlige oplysninger, og hvor længe de vil blive opbevaret. Vi giver dig disse oplysninger gennem denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

3.2 Ret til aktindsigt

Du har ret til at få indsigt i den måde, hvorpå vi behandler dine personlige oplysninger. For det første har du ret til at få en kopi af de personlige oplysninger. For det andet har du ret til yderligere oplysninger om den måde, hvorpå vi behandler dine personlige oplysninger.

3.3 Ret til berigtigelse

Retten til berigtigelse betyder, at du under visse omstændigheder har ret til at få os til at ændre eller supplere dine personlige oplysninger. Du kan anmode om berigtigelse i en af følgende situationer:

 • Dine personlige oplysninger er forkerte.
 • Dine personlige oplysninger er ufuldstændige.
 • Dine personlige oplysninger er irrelevante i forhold til det formål, som de blev indsamlet til, eller
 • Vi bruger dine data på anden måde i strid med gældende lovgivning.

Retten til berigtigelse har ikke til formål at korrigere faglige indtryk, udtalelser eller konklusioner. I så fald kan vi overveje at tilføje din skriftlige udtalelse om dette til din sag.

3.4 Retten til sletning

Under visse omstændigheder har du ret til at få os til at slette de personlige oplysninger, som vi behandler om dig. Du kan have denne ret i følgende situationer:

 • Dine personlige oplysninger er ikke længere nødvendige: Vi har ikke længere brug for dine personlige oplysninger til det formål, som de blev indsamlet eller behandlet til.
 • Du har trukket dit samtykke tilbage: Vi har behandlet dine personlige oplysninger på grundlag af dit (udtrykkelige) samtykke, men du har trukket dette samtykke tilbage.
 • En vellykket indsigelse: Du har med succes gjort indsigelse mod behandlingen af disse personlige oplysninger. Du kan finde flere oplysninger om din ret til at gøre indsigelse i punkt 3.6 “Ret til at gøre indsigelse”.
 • Ulovlig behandling: I tilfælde af at vi behandler dine personlige oplysninger ulovligt, f.eks. hvis vi ikke har et gyldigt grundlag for at gøre det, skal vi slette dine personlige oplysninger.
 • Obligatorisk sletning: Personlige oplysninger skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse, f.eks. forpligtelsen til at slette dine oplysninger efter et bestemt tidsrum. Du kan finde flere oplysninger om de juridiske vilkår i punkt 1.3 “Hvor længe opbevarer vi dine personlige oplysninger?”.

3.5 Ret til dataportabilitet

Retten til dataportabilitet betyder, at vi under visse omstændigheder skal levere personlige oplysninger om dig i en form, der gør det nemt for dig at genbruge og overføre dine data til en anden organisation. Du vil modtage de personlige oplysninger i “en struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar form”. Du kan ikke få overført alle typer data. For det første drejer det sig kun om digitale data. Oplysninger på papir er derfor ikke inkluderet. For det andet vedrører det kun personlige oplysninger, som vi enten har behandlet med din tilladelse, eller som vi har brugt til at opfylde en aftale med dig.

3.6 Ret til indsigelse

Du kan gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige oplysninger. Under visse omstændigheder skal vi imødekomme denne indsigelse. Vi vil derefter ikke længere behandle dine personlige oplysninger til det formål, som du har gjort indsigelse mod. Det kan dog være tilfældet, at vi fortsætter med at behandle personlige oplysninger til et andet formål, f.eks. til opfyldelse af en aftale eller for at overholde en minimum opbevaringsperiode. Hvis det er tilfældet, vil du blive informeret om dette.

Når vi behandler dine personlige oplysninger med henblik på direkte markedsføring, vil vi altid imødekomme en anmodning om indsigelse. F.eks. afmelding af nyhedsbreve eller anden direkte markedsføringskommunikation.

3.7 Ret til begrænsning af behandling

Retten til begrænsning af behandlingen betyder, at vi fortsat vil indsamle dine personlige oplysninger, men at vi i princippet ikke må gøre noget med dem. Vi vil midlertidigt ophøre med at bruge dine data. Du kan anmode om begrænsning i følgende situationer:

 • Dine personlige oplysninger kan være forkerte: Vi må ikke bruge disse oplysninger, så længe vi ikke har kontrolleret, om dine oplysninger er korrekte.
 • Behandlingen er ulovlig: Vi må ikke (længere) behandle visse personlige oplysninger i henhold til reglerne om beskyttelse af personlige oplysninger, og vi bør derfor slette oplysningerne. Du kan anmode om en begrænsning i tilfælde af, at du ikke ønsker, at vi sletter dine data, f.eks. fordi du ønsker at anmode om dataene senere.
 • Dine personlige oplysninger er ikke længere nødvendige: Vi har ikke længere brug for dine personlige oplysninger til det formål, som vi behandlede dem til, men du har stadig brug for personlige oplysninger i forbindelse med et retskrav, f.eks. en retssag, som du er involveret i, eller
 • Du har gjort indsigelse: I den periode, hvor vi behandler din indsigelse, må vi ikke behandle dine personle oplysninger yderligere på din anmodning.

3.8 Ret til at klage

Du har altid ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed, hvis du mener, at der er sket en krænkelse af privatlivets fred.

4. Cookies

Vi bruger funktionelle, analytiske og sporingscookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes i browseren på din computer, tablet eller smartphone, første gang du besøger denne hjemmeside. Du kan finde flere oplysninger om cookies i vores Cookiepolitik.

5. Ændringer

Vi forbeholder os retten til at ændre vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Det er derfor, at Privatlivserklæringen kan ændres fra tid til anden, f.eks. for at bringe den i overensstemmelse med de gældende love og bestemmelser. Den seneste version af denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger stammer fra marts 2023.

6. Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til behandlingen af dine personlige oplysninger, bedes du kontakte os via e-mail på privacy@marktlink.com eller telefonisk på +31 85 0400 300. Du kan også bruge denne adresse til at kommunikere eventuelle bekymringer, du måtte have vedrørende overholdelsen af vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Kontor: Marktlink Mergers & Acquisitions
Adresse: Wismarstraat 1
ZIP-kode: 7418 BN Deventer
Land: Holland
E-mailadresser: privacy@marktlink.com