Disclaimer

Betingelser

Betingelserne i denne ansvarsfraskrivelse gælder for alle oplysninger om, og kommunikation via hjemmesiden www.marktlink.com. Denne hjemmeside administreres af Marktlink Fusies & Overnames B.V.. Ved at besøge denne hjemmeside accepterer du indholdet af denne ansvarsfraskrivelse. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem vores vilkår og betingelser eller kontraktlige aftaler og denne ansvarsfraskrivelse har vilkårene og betingelserne og de kontraktlige aftaler forrang.

Brug af hjemmesiden

Oplysningerne på vores hjemmeside er udelukkende ment som generel information. Der kan ikke udledes nogen rettigheder af oplysningerne på denne hjemmeside. Marktlink Fusies & Overnames B.V. er meget omhyggelig med at sammensætte og vedligeholde hjemmesiden, men kan ikke garantere for nøjagtigheden, fuldstændigheden og aktualiteten af de tilbudte oplysninger. Marktlink Fusies & Overnames B.V. kan under ingen omstændigheder acceptere erstatning for skader, der er opstået som følge af oplysninger, der tilbydes via hjemmesiden.

Oplysninger fra tredjeparter

Marktlink Fusies & Overnames B.V. påtager sig intet ansvar for indholdet af hjemmesider, hvortil eller hvorfra der er lavet et hyperlink eller en anden henvisning. Produkter og tjenester, der tilbydes af tredjeparter, er underlagt disse tredjeparters vilkår og betingelser.

Anvendelse af oplysninger

Alle intellektuelle ejendomsrettigheder og andre rettigheder vedrørende alle oplysninger, der tilbydes på eller via denne hjemmeside (herunder al skrift, grafisk materiale, billeder og logoer) tilhører udelukkende Marktlink Fusies & Overnames B.V..

Indholdet af denne hjemmeside er tilgængeligt under en Creative Commons Attribution Share Alike Non-Commercial License, medmindre andet er angivet. Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade oplysningerne på denne hjemmeside, at offentliggøre disse oplysninger på nogen måde eller at distribuere disse oplysninger uden forudgående skriftligt samtykke. Du må gerne udskrive eller downloade oplysningerne på denne hjemmeside til personlig brug.

Oplysninger, der sendes via en e-mailadresse på @marktlink.com, er udelukkende beregnet til adressaten(e). Det er forbudt at levere til og bruge af andre. Hvis modtageren ved en fejl modtager en e-mail, bliver du bedt om ikke at bruge indholdet og informere afsenderen straks ved at svare på meddelelsen og derefter straks slette e-mailen. Marktlink fraskriver sig ethvert ansvar som følge af elektronisk forsendelse.

Ændringer

Marktlink Fusies & Overnames B.V. forbeholder sig ret til at ændre oplysningerne på denne hjemmeside, herunder denne ansvarsfraskrivelse, til enhver tid uden at give en meddelelse herom.

Marktlink Fusies & Overnames B.V. gør alt, hvad der er muligt, for at holde de tilvejebragte oplysninger, herunder denne hjemmeside, ajour. I det usandsynlige tilfælde, at du skulle støde på oplysninger, der er forkerte eller forældede, vil vi sætte pris på, at du giver os besked ved at sende en e-mail til info@marktlink.com.