Meer ondernemers zijn nieuwsgierig naar hun bedrijfswaarde in 2022


Een stijgend aantal ondernemers zet hun bedrijf in de verkoop, een trend die wij al langer signaleren en ook terugzien in de toenemende interesse in de
Marktlink Multiple. Ruim 42.000 ondernemers waren in 2022 nieuwsgierig naar de bedrijfswaarde, vaak een eerste stap of gedachte richting bedrijfsverkoop. De Financiële Telegraaf schreef begin deze week dat het vinden van een koper een lange adem vergt, maar onze bevinding is juist dat de vraag naar bedrijven onverminderd groot is, met name aangewakkerd door private equity.

In een eerder blog zoomden wij al in op de stijging van overnametransacties in het mkb door private equity. Uit onze dealdata blijkt dat in 2022 bij 70% van de bedrijfsovernames een private equity-partij de koper was. De rendementskansen in het mkb zorgen ervoor dat private equity steeds actiever wordt in bedrijfsovernames. De komende jaren zal er volop beweging zijn in de overnamemarkt. Het stijgend aantal ondernemers dat in 2022 hun bedrijfswaarde heeft berekend met de Marktlink Multiple, onderschrijft deze voorspelling.

Bedrijfswaarde berekenen

Gemiddeld hebben per sector – Marktlink onderscheidt er 19 – circa 1.500 ondernemers hun bedrijfswaarde berekend. Als we kijken naar de absolute getallen, dan springen IT & software, zakelijke dienstverlening en industrie & productie er ruim bovenuit. Dit beeld komt overeen met de sterke consolidatie die in deze omvangrijke sectoren gaande is. Het aantal calculaties zegt echter niet altijd iets over de gemiddelde bedrijfswaarde of de EBITDA. Dat komt onder meer terug in de jonge duurzaamheidsmarkt en sectoren met een specifieker dienstenaanbod zoals de verpakkingsindustrie en bedrijven in staffing.

Gemiddelde multiple is toegenomen

Op basis van alle data over 2022 is de conclusie dat de gemiddelde multiple is toegenomen met 5%, wat betekent dat de marktwaarde van de bedrijven is gestegen. Een positieve ontwikkeling die aansluit bij de landelijke trend dat een groeiend aantal ondernemers overweegt het bedrijf te verkopen. In verschillende sectoren zien wij dat grote spelers, veelal ondersteund door een private equity-partij, op zoek zijn naar kleinere bedrijven met een specifieke niche.

Voor de ondernemers van die kleinere bedrijven biedt dit vaak een perfecte mogelijkheid om de continuïteit van hun onderneming te waarborgen. Deze ontwikkeling zijn vooral gaande in de sectoren Bouw & Onderhoud, waar Installatietechniek steeds belangrijker wordt, maar ook in de Media & Communicatie en IT & Software. Hiermee wordt steeds meer voldaan aan de klantbehoefte om voor een full service bedrijf te kiezen.

Meer ondernemers nieuwsgierig naar bedrijfswaarde

Politieke en economische uitdagingen

De huidige politieke en economische uitdagingen leiden in vrijwel alle sectoren tot opvallend veel tractie. Krachten bundelen en profiteren van synergievoordelen zijn voor veel ondernemers belangrijke redenen om het bedrijf te verkopen. Private equity maakt die optie ook heel realistisch: ondernemers kunnen een deel verkopen via een pre-exit en toch nog een aantal jaren betrokken blijven bij hun bedrijf.

Iedere overname is uniek en de waardebepaling van een bedrijf is eigenlijk niet in een gemiddelde te vangen, geen enkele situatie is immers gelijk. Wel kunnen we concluderen dat we al een paar jaar dezelfde patronen herkennen, mede ingegeven door aanhoudende crises en de bijkomende onrust. Opvallend genoeg leiden die crises en onrust in zekere zin ook weer tot nieuwe kansen voor ondernemers. Meer dan ooit wordt van hen creativiteit verwacht om te anticiperen op de actualiteit. En wat die actualiteit ook is, het brengt altijd met zich mee dat bepaalde sectoren harde klappen moet incasseren waar andere sectoren juist een impuls krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de E-commerce in tijden van corona versus bedrijven in de retail en leisure.

Bedrijfswaarde berekenen?

Wilt u ook in 1 minuut een betrouwbare indicatie van uw bedrijfswaarde? Ga dan naar de Marktlink Multiple, voer uw gegevens in en vraag aansluitend kosteloos en geheel vrijblijvend het gepersonaliseerde rapport aan. Daarin leest u welke mogelijke vervolgstappen u kunt nemen richting het verkoopklaar maken van uw bedrijf. Wij vinden het belangrijk dat wij u de ruimte en vrijheid bieden om uw ambities waar te maken. Heeft u een vraag of wilt u eens van gedachten wisselen over uw persoonlijke situatie? Neem dan gerust contact met ons op, onze M&A-specialisten adviseren u graag.

Wil je meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met ons.