Transport & logistik

Købe eller sælge en virksomhed?

Transport og logistikbranchen er en af de sektorer, der kommer til at investere mest i grøn omstilling, når en kæmpe flåde af dieseldrevne lastbiler skal erstattes af eldrevne. Digitaliseringen har holdt sit indtog, og transportsektoren er samtidig en af de allermest følsomme over for globale
konjunkturer og politisk usikkerhed. Skala bliver fremover næsten altafgørende for succes, og konsolideringen er allerede i fuld gang.

Tendenser og udvikling i transport- og logistiksektoren

Der vil altid være behov for transport af varer, og konkurrencedygtig service er afgørende. Men i en usikker verden er forsyningssikkerhed en lige så afgørende faktor for transportbranchens kunder som prisen. Med en generel mangel på chauffører kan det være en udfordring at levere kvaliteten.

I Danmark går det lidt langsommere med overgangen til eldrevet transport, end i landene omkring os. Tøvende lovgivning og høje priser på el-lastbiler sætter branchen i venteposition. Og selv om man egentlig er parat til omstillingen, er de eldrevne køretøjer svære at få fat på, da bilproducenterne er hårdt ramt af den såkaldte ’chipkrise’.

Beregn din virksomheds værdi

Integrering af leverandørkæden og konsolidering

Digitalisering er blevet et uvurderligt redskab til optimering af ressourcerne i en branche, hvor hver eneste kilometer og hver eneste kubikmeter tæller. Ved hjælp af fælles platforme samarbejder aktørerne ud i leverandørkæderne om at udnytte ressourcerne for at kunne servicere kunderne påden mest effektive måde. Konsolideringstendensen, vi har set gennem de senere år, vil fortsætte, når virksomhederne går på indkøb for at udvide deres kompetencer eller geografiske område.

Køb eller salg af virksomhed i transport- og logistiksektoren

Der kan være flere grunde til, at du kunne være interesseret i et opkøb i transportsektoren. Generelt ser vi flere strategiske opkøb og mindre interesse fra private equity, som har en tendens til at være mere interesserede i de virksomheder, der servicerer transportsektoren – f.eks. rekrutteringsvirksomheder eller leverandører af digitale tjenester.

Marktlink: Din specialist i virksomhedsopkøb i transport- og logistiksektoren

Vores værktøj Marktlink Multiple giver et godt fingerpeg om bevægelserne inden for denne sektor, og vi ser hvert år tusinder af virksomhedsejere benytte denne mulighed for at beregne værdien af deres virksomhed. Som rådgivere og formidlere af et stort antal handler har vi opnået dyb indsigt i transportsektoren med opdaterede databaser og et omfattende netværk af potentielle købere og sælgere.
Vores specialister stiller deres viden og erfaring til rådighed og bistår dig med at finde den rette køber eller sælger, som du kan realisere dine vækstambitioner med. Da vi har regelmæssig kontakt med potentielle strategiske partnere, ved vi præcis, hvad der foregår i sektoren. Vores rådgivning er altid engageret, uafhængig og professionel med fokus på, at du opnår den bedst mulige handel.
Kontakt os gerne

Kontakt os venligst for mere information.