Købe eller sælge en virksomhed?

Detailhandlen står i disse år i et vadested mellem online og fysisk butik. Trenden har længe gået mod større onlinesalg, og her har coronakrisen med lange perioders nedlukning af butikslivet kun sat ekstra skub i udviklingen. Store, internationale online platforme giver udfordringer for både mindre og større butikker. Et modsvar til disse er konsolidering, som åbner mulighed for at indrette nogle større rum, både fysiske og virtuelle, hvor der kan skabes bedre og mere konkurrencedygtige købsoplevelser.

Tendenser og udvikling inden for detailhandel

Lukning af fysiske butikker ses overalt, men ikke som egentlig butiksdød. Konsolidering er en del af forklaringen, overgang til onlinebutik en anden. Selv om antallet af fysiske butikker er blevet færre, så er antallet af ansatte i detailhandlen faktisk gået op, og det samme er omsætningen.

For de fleste butikkers vedkommende er det stadig en fordel at være til stede i begge virkeligheder. Det har længe været en trend, at kunderne brugte den fysiske butik som showroom for derefter at gå hjem og bestille produktet andet steds online. Men det modsatte er faktisk også tilfældet, at forbrugerne researcher købet online og afslutter det i den fysiske butik.

Om man er en stor eller en lille butik, så gælder det, at vejen til succes er bedre købsoplevelser. Sociale medier bliver i stigende grad markedspladser og steder, hvor man når ud til sine kunder. Og onlinebutikker giver mulighed for at indsamle data om kunderne, der kan bidrage til at forbedre shopping-oplevelsen.

Beregn din virksomheds værdi

Polarisering i markedet

I økonomisk usikre tider er der en tendens til, at forbrugerne lægger deres indkøb enten hos de små eller de helt store butikker, hvilket får mellemsegmentet til at falde i størrelse. Desuden har nogle producenter fundet ud af, at de selv kan sælge deres produkter gennem webshops, og dermed går detailvirksomhederne jo glip af det. Men for mange produktgrupper er en fysisk butik, og dvs. detailleddet, fortsat afgørende for handelen.

Køb eller salg af virksomhed inden for detailhandel

Det kræver relativt stor kapital at drive en fysisk butik med investeringer i lokaler, indretning og varelager, ligesom der også skal gode kapitalmuskler til at skabe gode købsoplevelser online. En vis skala er bestemt en fordel, og derfor er der mange perspektiver i at konsolidere eller indgå i samarbejde med en kapitalpartner.

Marktlink: Din specialist i opkøb inden for detailhandel

Vores værktøj Marktlink Multiple giver et godt fingerpeg om bevægelserne inden for detailhandel-sektoren, og vi ser tusinder af virksomhedsejere benytte denne mulighed for at beregne værdien af deres virksomhed. Vi har hjulpet adskillige virksomheder med opkøb i denne sektor, ikke mindst med henblik på at skabe synergier mellem online og fysisk tilstedeværelse. Som rådgivere og formidlere af et stort antal handler har vi opnået dyb indsigt i detailhandlen med opdaterede databaser og et omfattende netværk af potentielle købere og sælgere.

Vores specialister stiller deres viden og erfaring til rådighed og bistår dig med at finde den rette køber eller sælger, som du kan realisere dine vækstambitioner med. Da vi har regelmæssig kontakt med investeringsselskaber og strategiske partnere, ved vi præcis, hvad der foregår i sektoren. Vores rådgivning er altid engageret, uafhængig og professionel med fokus på, at du opnår den bedst mulige handel.
Kontakt os gerne

Kontakt os venligst for mere information.