Industri & produktion

Købe eller sælge en virksomhed?

Set fra helikopteren går det særdeles godt for danske industri- og produktionsvirksomheder. Sektoren tegner sig for 40 % af den samlede danske eksport og må med sine godt 200.000 beskæftigede og en samlet lønsum på mere end 100 mia. kroner betegnes som en hovedhjørnesten i dansk økonomi. Og meget tyder på, at det faktisk kunne gå endnu bedre, hvis virksomhederne havde adgang til al den arbejdskraft, de reelt har behov for.

Et af de helt store temaer for industrivirksomheder er den grønne omstilling, hvor både lovgivning og adskillige initiativer fra sektoren selv skal sætte turbo på overgangen til klimaneutral produktion frem mod 2030. Er du investor med interesse for produktionsvirksomheder, kan du med fordel se på de grønne regnskaber og strategier, for det er i høj grad på dette område, at konkurrencen udspiller sig.

Tendenser og udvikling i industri og produktion

På trods af, at danske industrivirksomheder gennem de seneste par årtier har fået færre medarbejdere, er det kun gået én vej med produktiviteten – frem! Endda i meget højere grad end det er tilfældet for alle andre sektorer i det private erhvervsliv. Alligevel er en af de store knaster i disse år manglen på arbejdskraft. Dette samt en usikker verden med udfordrede forsyningskæder har gjort det sværere for virksomhederne at producere tilstrækkeligt til at møde efterspørgslen. Så selv om det går rigtig godt for produktionsvirksomhederne, er der faktisk potentiale til, at det kunne gå endnu bedre.

Beregn din virksomheds værdi

Teknologi og bæredygtighed i industri og produktion

Den grønne omstilling af industrisektoren til CO 2 -neutral produktion er det altoverskyggende tema i dette årti. For de flestes vedkommende indebærer dette en omlægning af energiforbruget, hvor man både skal se på besparelser og på anvendelse af alternative energiformer. Det kan ligne en stor udfordring, men vil til gengæld også på sigt bidrage positivt til både den grønne og den sorte bundlinje. Det samme kan man sige om den anden store udfordring, industrien står midt i, som er implementering af digitale løsninger og automatisering af en lang række processer. Her har vi endnu kun set en fraktion af de muligheder, nye robotteknologier, AI, big data og VR rummer.

Køb eller salg af produktionsvirksomhed

Det er klart, at de store investeringer, sektoren står overfor, både i forhold til grøn omstilling og automatisering, vil kræve kapital. Det skaber både muligheder for at konsolidere og åbninger for, at investorer kan komme på banen. Alle tendenser og fremtidsprognoser peger på, at de mest konkurrencedygtige virksomheder vil være dem, der er kommet længst med den grønne omstilling, så også ud fra et investeringsmæssigt perspektiv giver det god mening at gå ind i denne sektor.

Marktlink: Din specialist i opkøb inden for industri og produktion

Vores værktøj Marktlink Multiple giver et godt fingerpeg om bevægelserne inden for industri og produktion, og vi ser tusinder af virksomhedsejere benytte denne mulighed for at beregne værdien af deres virksomhed. Vi har hjulpet adskillige virksomheder med opkøb i

denne sektor. Som rådgivere og formidlere af et stort antal handler har vi opnået dyb indsigt i industri- og produktionssektoren med opdaterede databaser og et omfattende netværk af potentielle købere og sælgere.

Vores specialister stiller deres viden og erfaring til rådighed og bistår dig med at finde den rette køber eller sælger, som du kan realisere dine vækstambitioner med. Da vi har regelmæssig kontakt med investeringsselskaber og strategiske partnere, ved vi præcis, hvad der foregår i sektoren. Vores rådgivning er altid engageret, uafhængig og professionel med fokus på, at du opnår den bedst mulige handel.
Kontakt os gerne

Kontakt os venligst for mere information.