Hilverda De Boer en FM Group gefuseerd en zijn nu mondiale nr. 2 in de bloemenhandel

Company Name Hilverda De Boer
Transaction Sell-side
Website Open
Sector Agri- & Horticulture
Tags Legal Strategisch

Als twee puzzelstukjes die in elkaar passen, zo goed was de match tussen Hilverda de Boer en FM Group. Per 30 september 2022 zijn de bedrijven samengegaan. Ze gaan verder onder de naam FM Group en in de nieuwe samenstelling is het bedrijf mondiaal de nr. 2 in de bloemenhandel met een omzet van bijna 800 miljoen euro wereldwijd.

Gert-Jan Schoneveld en Ron Bos, operationeel eigenaren van Hilverda de Boer, klopten bij Marktlink aan omdat zij opvolging zochten voor hun bedrijf. Samen met Tom Beltman begeleidden Jelle Rutgers en Koen Been het verkoopproces. “Het eerste contact dateert nog van vóór corona”, herinnert Koen zich. “Gert-Jan en Ron werden zich ervan bewust dat ze bepaalde keuzes moesten maken en een nieuwe partner nodig hadden om de potentie van hun bedrijf in een veranderende markt optimaal te benutten. Aanvankelijk leek gedeeltelijk verkopen de meest logische optie, maar het is een fusie geworden met FM Group, dat eveneens in De Kwakel is gevestigd.”

Dat ze een partij in het eigen dorp zouden treffen, was voor de dealmakers op voorhand zeker geen gelopen koers. Jelle: “We hebben breed geselecteerd en hadden ook een mooie lijst aan potentiële kopers samengesteld. Pas later kwam FM Group in beeld. Vanaf dat moment ging het hard: de eerste gesprekken verliepen goed, er werd snel geschakeld en we zaten al vlot in de fase van due diligence.”

“Ze zullen elkaars kennis en ervaring optimaal kunnen benutten, en dat biedt mooie kansen voor de toekomst”
- Koen Been, Marktlink

Platform voor continue groei

FM Group wil in de mondiale sierteeltsector een sterk platform zijn voor continue groei. “Daar liggen wel wat uitdagingen want het is een sector die het lastig heeft momenteel”, weet Koen. “Actueel zijn natuurlijk de gevolgen van de hoge energieprijzen. Dan heb je nog een verminderde aanvoer van handelswaar en ontwikkelingen bij de veiling die vragen om een flexibele houding. Beide bedrijven staan nu na de fusie echter een stuk sterker.”

De bedrijven hadden al een verbinding maar deze fusie maakt het mogelijk om de komende jaren verder uit te bouwen. In de aansturing van beide bedrijven verandert er op korte termijn niet veel maar er wordt al wel gekeken naar mogelijke synergiën. “Ze zullen elkaars kennis en ervaring optimaal kunnen benutten, en dat biedt mooie kansen voor de toekomst”, besluit Jelle.

Wil je meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met ons.