Hoe verloopt het verkoopproces?

Een bedrijf verkopen doe je niet zomaar, daar komt veel bij kijken. Het is een complex proces dat gemiddeld 6 tot 12 maanden in beslag neemt en dat je waarschijnlijk niet eerder bij de hand hebt gehad. Dan is het fijn om terug te vallen op professionele adviseurs die je begeleiden naar de beste deal van je leven.

Kennismaking

In deze fase zijn wij dé sparringpartner die samen met de ondernemer de kansen en uitdagingen verkent. Waar wil je staan na (gedeeltelijke) verkoop en wat moet dat opleveren? We nemen je op hoofdlijnen mee door alle opvolgende stappen. Denk hierbij aan de wijze waarop de verkoop van de onderneming plaatsvindt, een uitgebreide waardebepaling tot en met het optimaal verkoopklaar maken van je bedrijf om tot een hogere waardering te komen.

Oriënterend gesprek

Welke wensen en ambities liggen er voor de toekomst, zowel voor jou als de onderneming? Op welke termijn wil je verkopen, hoe staat het bedrijf er op dit moment voor? Allemaal vragen die tijdens het eerste oriënterende kennismakingsgesprek aan bod komen. Daarbij is ook de persoonlijke klik met het dealteam belangrijk. Je bedrijf verkopen is een proces waar vaak ook de nodige emoties bij komen kijken. Onze betrokken adviseurs zorgen ook op dat vlak voor onafhankelijke ondersteuning.

Waardebepaling

De bedrijfswaarde speelt een cruciale rol in de bedrijfsverkoop voor zowel de koper als de verkopende partij. Wij gebruiken hiervoor een unieke online rekentool waarin de multiple-methode wordt aangevuld met andere relevante aspecten zoals de aard van het bedrijf, de sector, financiële gegevens en de doelstelling van de waardebepaling. Binnen 1 minuut heb je een betrouwbare en actuele indicatie, gebaseerd op meer dan 1.000 deals en jaarlijks 40.000 calculaties. Vanzelfsprekend bekijken we samen hoe je de bedrijfswaarde verder kunt optimaliseren.

Verkoopstrategieën

Jouw redenen om het bedrijf te verkopen bepalen voor een groot deel ook de exit-strategie. Wil je een groeistap zetten of juist deels of helemaal een stap terugdoen? Zodra we jouw persoonlijke drijfveren en ambities helder hebben, leggen we verschillende opties voor. Onze ervaring is dat ondernemers vaak al een beeld hebben bij hun gewenste verkoopstrategie, maar tussen de opties zit vrijwel zeker een scenario dat nog niet bekend is maar misschien wel het beste aansluit bij jouw persoonlijke situatie.

Voorbereiding

Nu we weten wat de wensen zijn, hoe het bedrijf ervoor staat en welke strategie de voorkeur heeft, is het tijd om na te denken over de potentiële kopers. Dagelijks brengen wij vraag en aanbod in de overnamemarkt bij elkaar en daardoor weten wij precies wat er speelt. Onze adviseurs zorgen ervoor dat het bedrijf goed in de markt wordt gezet en dat je meerdere opties kunt verkennen voordat we daadwerkelijk tot de onderhandelingen overgaan.

Informatiememorandum

De onderneming verdient natuurlijk een mooie presentatie, daarom stellen wij heel zorgvuldig het informatiememorandum – ook wel bidbook genaamd – op. In feite is dit een verkoopbrochure met daarin alle kenmerken van het bedrijf en de sector. Denk hierbij aan de vennootschappelijke structuur, de bedrijfsactiviteiten, het medewerkersbestand, de rol van de DGA, het financieel overzicht, de toekomstverwachtingen en risicoanalyses. Het informatiememorandum wordt altijd in vertrouwen verstrekt met als doel potentiële kopers en investeerders te informeren en enthousiasmeren.

Selectie potentiële kopers

Waarschijnlijk heb je zelf al een lijstje met potentieel geïnteresseerden in jouw onderneming. Deze vullen wij aan met de kandidaten die wij hebben geselecteerd op basis van onze datagedreven werkwijze. Zodra we alle mogelijke kopers onder elkaar hebben, maken we een kritische selectie, gebaseerd op het ideale zoekprofiel en de verwachte bieding. Na deze screening is het tijd om keuzes te maken en knopen door te hakken: wie gaan we daadwerkelijk benaderen? Dankzij ons grote (inter)nationale netwerk brengen wij je met gemiddeld 6 tot 10 verschillende partijen aan tafel.

Geheimhoudingsverklaring

Zodra een bedrijf serieuze interesse toont na het telefoongesprek en het lezen van een anoniem verkoopprofiel, ondertekent de DGA in kwestie de geheimhoudingsverklaring. Dit is een juridisch document dat beide partijen verplicht om zorgvuldig en discreet om te gaan met alle informatie. Minstens zo belangrijk is de eis dat al die informatie wordt verwijderd als het traject niet tot een transactie leidt. Na ondertekening hoort de potentiële koper om welke onderneming het gaat en verstrekken wij het informatiememorandum.

Biedingen en onderhandelingen

De potentiële kopers die daadwerkelijk geïnteresseerd zijn, willen logischerwijs alles weten over het bedrijf. Andersom is het voor jou als verkopende ondernemer ook van grote betekenis om de toekomstige eigenaar goed te leren kennen. Veelal op neutraal terrein beleggen we daarom zogeheten managementmeetings, en volgt uiteindelijk de uitnodiging aan de potentiële koper om een bieding te doen.

Biedingen inventariseren

Onze ervaring is dat je meestal wel op meerdere biedingen mag rekenen. Het is echter niet zo dat de hoogste bieding automatisch het meest aantrekkelijk is. Bepaalde voorwaarden en onderling vertrouwen wegen minstens zo zwaar. Wij helpen je om het overzicht te bewaren in deze fase waarin veel op je afkomt en je steeds dichter bij de beste deal van je leven komt. Zodra we alle afwegingen hebben gemaakt, komen we tot één partij met wie we het verkoopproces exclusief voortzetten.

Intentieverklaring (Letter of Intent)

De gemaakte principeafspraken tijdens de managementmeetings leggen we vast in een intentieverklaring, de Letter of Intent. Het gaat hier om de overnamesom, het verloop van het boekhoudkundig onderzoek, de managementovereenkomst, exclusiviteit voor verdere onderhandelingen, voorbehoud van financiering en opschortende voorwaarden. Dit juridische document is het uitgangspunt in de verdere onderhandelingen. Wij geven geen 100% garantie maar in de meeste gevallen leidt de ondertekening van de intentieverklaring tot een succesvolle transactie.

Due diligence en koopovereenkomst

De kopende partij wil absoluut ook zeker zijn van een geslaagde overname, daarom volgt er nog een boekenonderzoek – de due diligence – waarin een jurist of accountant alle voorwaarden en informatie nogmaals checkt op juistheid en volledigheid. Dit kan een lastige periode zijn waarin je wilt vasthouden aan het eerder opgebouwde vertrouwen en toeleeft naar de afronding, maar waarin je mogelijk ook nog veel vragen moet beantwoorden. De adviseurs van Marktlink zorgen ervoor dat dit onderzoek zo soepel mogelijk verloopt en dat eventuele consequenties voor onverwachte prijsaanpassingen op voorhand in de intentieverklaring worden opgenomen.

Closing en overdracht

Bijna is het officieel, de bedrijfsverkoop is zo goed als definitief. Het is de fase waarin geduld het sleutelwoord is: de juristen stellen alle documenten op en er wordt een datum gepland om de closing officieel te maken. Hoewel de bloemen pas bij de finish worden uitgereikt, is dit ook het moment waarop je gaat nadenken over wat je verder nog moet regelen en wie je allemaal op de hoogte moet brengen.

Afronding en officiële overdracht

Met de controle en ondertekening van alle contracten is het verkoopproces juridisch helemaal afgerond. Samen met de potentiële koper heb je afspraken gemaakt over de officiële overdracht en de communicatie rondom de bekendmaking. Je draagt de aandelen over in ruil voor de koopsom en daarmee sluit je een intensieve periode af.

Communicatie intern en extern

Vaak heb je maandenlang in het geheim toegewerkt naar dit moment. De hoogste tijd dus om je medewerkers, relaties en andere stakeholders te informeren. Waarschijnlijk heb je met de koper ook afspraken gemaakt over het uitsturen van een persbericht. Bij Marktlink werken we samen met een professioneel bureau dat deze opstelt en verspreidt onder relevante media. Deze service bieden wij kosteloos aan als onderdeel van het traject.

Nieuwe fase en uitdagingen

De champagne is ontkurkt, je hebt je bedrijf definitief overgedragen. Waarschijnlijk ben je nog wel een periode betrokken om je taken af te bouwen en over te dragen aan het nieuwe management. Maar bovenal is het tijd om te genieten van je nieuwe vrijheid.

150 +
Deals per jaar
60.000 +
Actieve (ver)kopers
300 +
Collega's
Vragen over het verkoopproces?

Wil je jouw bedrijf verkopen en wil je meer weten over het verkoopproces? Neem dan gerust contact met ons op, onze specialisten staan voor jou klaar.