Planlægning i god tid sikrer teknologivirksomheder markant højere salgspris

Især i perioder med økonomisk afmatning og fluktuerende markeder er det vigtigt at være ude i god tid med forberedelserne for at opnå optimale exit-vilkår.

Vi ser ofte, hvordan virksomhedssalg under tidspres resulterer i en lavere salgspris, end der reelt var potentiale til. Mange virksomhedsejere kommer simpelthen for sent i gang med forberedelserne til at få virksomheden helt klar til salg, og det påvirker både pris og vilkår.

Langt de fleste teknologivirksomheder i Europa har ejerledelse. Dvs. de har en selskabsstruktur, hvor én eller få personer ejer aktiemajoriteten og samtidig udgør virksomhedens ledelse – ofte iværksættere, som har lagt en masse hårdt arbejde i at bygge virksomheden op.

Tre vigtige skridt

For alle iværksættere kommer der imidlertid et tidspunkt, hvor de skal afhænde deres virksomhed. Det kan være fordi, man har nået pensionsalderen, men det kan også være fordi, man søger nye udfordringer eller ønsker at hente nye kræfter ind i ledelsen. Uanset baggrunden er det afgørende, at en exit planlægges grundigt, ikke alene for at opnå et succesfuldt salg, men også for at sikre virksomheden fortsat vækst og medarbejdertrivsel under den nye ledelse.

Vejen til et succesfuldt salg består af tre vigtige steps, som kan opsummeres under overskrifterne

  • Planlægning
  • Rådgivning
  • Kommunikation

Planlæg i god tid

Hvis du går i tanker om at sælge din virksomhed, er der ingen grund til at vente med forberedelserne. Det kan nemt tage mere end et år at få virksomheden gjort klar og dermed sikre den bedst mulige salgspris og optimale vilkår for tilbagetrækningen. Klargøringen indebærer bl.a. at du:

  • sikrer, at virksomheden opererer med en solid governance-struktur, der tillader at ejerlederen overdrager sine ansvarsområder til andre
  • sikrer, at alle de underliggende systemer til virksomhedens drift er på plads og fungerer så effektivt som muligt
  • får indsamlet og udfærdiget alle relevante juridiske dokumenter
Er du nysgerrig efter at kende din virksomheds værdi?

Ved hjælp af smarte data, vores omfattende sektorviden og praktiske erfaring har vi udviklet et unikt redskab, Marktlink Multiple. Med denne funktion kan du få beregnet din virksomheds værdi på under 1 minut.

Beregn nu din virksomhedsværdi

Søg rådgivning hos en specialist

En exit-proces er særdeles kompleks, og det er vores erfaring, at den forløber en del nemmere for sælger, når denne rådfører sig med en specialist, som kan bidrage med værdifuld juridisk og finansiel ekspertise. Der findes flere modeller for en exit afhængig af, om der står andre klar i kulissen til at tage over, eller om der skal findes en helt ny ejer, om du selv vil fortsætte i virksomheden i en periode og i en større eller mindre rolle, eller du vil trække dig helt med det samme. En specialist vil hjælpe dig med at finde den rette strategi for overdragelsen.

Kommunikér dine planer

Det er afgørende, at planerne om et ejerskifte ikke kommer som et lyn fra en klar himmel for nøglepersoner i virksomhedens ledelse . En pludselig udskiftning af virksomhedens ledelse kan have negative konsekvenser ikke alene for medarbejdernes trivsel og motivation, men også for bundlinjen. Det er derfor en god idé at undersøge hvorvidt nøglemedarbejderne vil kunne indgå i den fremtidige ledelse. Alene det at præsentere dem for muligheden og inddrage dem i planerne vil styrke deres opbakning til den nye ledelse og og tiltro til den fremtidige strategi.

Når det er tid til at give stafetten videre

Enhver, der har lagt de mange timer og kræfter, det kræver at bygge en virksomhed op, ønsker at se sit værk leve videre, efter man har selv har sluppet tøjlerne. Selv de virksomheder, som man selv har startet har man kun til låns! Det er kun gennem grundig forberedelse, at du kan give din virksomhed de bedste betingelser for at klare overgangen og sikre fremtidig succes. Anbefalingen herfra tåler således gentagelse: Kom i gang i god tid, rådfør dig med eksperter og inddrag dine nærmeste medarbejdere i processen.

Kontakt os gerne

Kontakt os venligst for mere information.