Pharma, health & life sciences

Bedrijf kopen of verkopen?

De sector pharma, healthcare & life sciences is volop in beweging. Dit is toe te schrijven aan onder andere de veranderende wet- en regelgeving, marktwerking en de prestatiebekostiging. Ook de toenemende vraag naar transparantie en een focus op het bundelen van krachten zorgen voor dynamiek. Voor private equity bedrijven zijn ondernemingen in de gezondheidszorg interessant, omdat de sector niet of nauwelijks conjunctuurgevoelig is.

Trends en ontwikkelingen in de pharma, healthcare & life sciences

De fragmentatie van de zorgsector en de zoektocht naar efficiency bieden investeerders veel mogelijkheden. Wat echter een aanhoudende rol speelt, is de veranderende wet- en regelgeving. Aan de ene kant is winst maken in de zorg nog niet breed geaccepteerd, aan de andere kant zien we dat consumenten steeds beter hun weg vinden naar commerciële zorgaanbieders. Die beweging heeft effect op de marktwerking.

De toenemende vergrijzing en de personeelskrapte zijn de belangrijkste thema’s waar de zorgsector mee te maken heeft. De zorgbehoefte groeit alleen maar en de stijgende kosten dwingen ondernemers in de zorg tot innovatieve oplossingen. E-health wordt steeds meer omarmd en de invloed van technologie draagt bij aan een verschuiving van zorgverlening naar zorgpreventie.

Bereken je bedrijfswaarde met de Marktlink Multiple

35.109 ondernemers gingen u voor

Schaalvergroting en private equity

Samenwerken en digitalisering zijn de sleutelwoorden in een grotendeels gefragmenteerde sector. In de toekomst verwachten wij dan ook dat op zichzelf staande praktijken plaats maken voor ketenvorming en schaalvergroting. De sector pharma, healthcare & life sciences is voor professionele investeerders interessant vanwege die fragmentatie en de kansen die er liggen voor kostenbesparing door efficiënter zorg aan te bieden. Uiteindelijk streven alle partijen in deze sector ernaar dat iedereen de benodigde zorg krijgt.

Met de toetreding van private equity in deze sector is een bredere ontwikkeling gaande van commerciële bedrijven die zich mengen in een markt die sterk gereguleerd is. Als aanvulling op fysieke zorgverlening signaleren wij grote belangstelling van investeerders in laagdrempelige online diensten op verschillende fronten in de gezondheidszorg.


Bedrijf in de pharma, healthcare & life sciences kopen of verkopen

De genoemde ontwikkelingen op het gebied van kostenbesparing, digitalisering en efficiency blijven leiden tot overnames. Ook de ruimte voor ketenvorming en schaalvergroting dragen, zo signaleren wij, bij aan deze trend. Voor ondernemingen in de pharma, healthcare & life sciences wordt het rendement steeds belangrijker: preventie als middel tegen de hoog oplopende zorgkosten. Wij verwachten dan ook een aanhoudende consolidatieslag.

Marktlink: uw overnamespecialist in de pharma, healthcare & life sciences

Jaarlijks berekenen meer dan duizend ondernemers in uw sector hun bedrijfswaarde via de Marktlink Multiple. Hierdoor beschikken wij over zeer actuele marktkennis en bedrijfswaarden. Ook hebben wij een grote portefeuille aan potentiële kopers en verkopers in de pharma, healthcare & life sciences.

Bij Marktlink bent u aan het juiste adres om uw ambities te realiseren. Onze specialisten zetten graag hun kennis en ervaring in om samen met u de juiste opvolging of groeiambities te realiseren. Altijd betrokken, onafhankelijk en professioneel vanuit een ondernemend perspectief.

Wil je meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met ons.