De detail- en groothandel zijn sterk aan het veranderen. Digitalisering, veranderend klantgedrag en versterkte concurrentie spelen daar een belangrijke rol in. Waar liggen kansen?

Groothandels hebben te maken met margedruk en toenemende concurrentie. We zien het volgende:

  1. Toegevoegde waarde leveren en de positie in de waardeketen versterken is een must. Groothandels moeten klanten en leveranciers helpen door kennis te leveren, diensten toe te voegen, kosten te verlagen en taken over te nemen door voorwaartse en/of achterwaartse integratie;
  2. Het buitenland is een interessante afzetmarkt voor de sector gezien de beperkte groeimogelijkheden op de Nederlandse markt.

Recente transacties in de groothandel

Trend van internationalisering

De trend van internationalisering zal verder doorzetten omdat veel klanten van groothandels internationaliseren en groothandels hen moeten volgen. Een private-equity partij kan een uitstekende keuze zijn om internationalisering te bewerkstelligen.

De groeiverwachtingen zijn vooralsnog positief, wat de groothandel aantrekkelijk maakt voor investeerders. Echter, in alle sectoren binnen de groothandel neemt de groei wel af door onder andere de Brexit en handelsconflicten.

Competitieve markt

Groothandels krijgen steeds meer te maken met concurrentie. Neem bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen waaronder internet, groothandels in andere productcategorieën die hun assortiment uitbreiden en producenten die rechtstreeks aan bedrijven gaan verkopen.

Om te kunnen concurreren op deze competitieve markt en ontwikkelingen is soms kennis van buitenaf nodig.

Mokrupak

VRAAG EN AANBOD

Bekijk de bedrijfsprofielen

NEEM CONTACT MET ONS OP

Stel direct uw vraag