Nieuw onderzoek onthult sterk vertrouwen in de M&A-markt onder Europese mkb-ondernemers

Nieuw onderzoek onthult sterk vertrouwen in de M&A-markt onder Europese mkb-ondernemers


Van het start-up ecosysteem in Kopenhagen tot het industriële centrum van Antwerpen tot het hart van de metropoolregio Hamburg: Europese ondernemers in het mkb-segment staan voor een doorlopende uitdaging om zich aan te passen aan plotselinge maatschappelijke en economische veranderingen. Dat is immers wat ze de afgelopen jaren hebben gedaan. Maar hoe kijken ze naar de toekomst?

We hebben recent een uitgebreid onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat Europese mkb-ondernemers vertrouwen hebben in de toekomst en toekomstgerichte strategieën hanteren. Dit onderzoek, de Marktlink Monitor, omvat 1.066 ondernemers in Nederland, België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Scandinavië, en biedt waardevolle inzichten in hun verwachtingen voor de M&A-markt.

Onderzoek onthult veerkracht en optimisme


Het onderzoek benadrukt de opmerkelijke veerkracht en optimisme onder Europese mkb-ondernemers. Ondanks de vele uitdagingen, zoals hoge rentes en krappe(re) financieringsopties, is een indrukwekkende 34 procent van de Nederlandse ondernemers ervan overtuigd dat de Nederlandse M&A-markt dit jaar verder zal aantrekken. Hun optimisme neemt de komende tijd niet af: 78 procent van de Nederlandse ondernemers heeft ambitieuze plannen om binnen vijf jaar een bedrijf over te nemen.

Ook mkb-ondernemers in België zijn zeer optimistisch met 63 procent van de Belgische respondenten die dit een geschikt moment vinden om een bedrijf te kopen. Interessant genoeg is er een groot verschil tussen ondernemers in Vlaanderen en Wallonië. Zo vindt 76 procent van de Vlaamse ondernemers dat dit het juiste moment is om een bedrijf te kopen, tegenover 40 procent van de Waalse ondernemers.

In het Verenigd Koninkrijk zijn de mkb-ondernemers niet uit het veld te slaan. De helft van alle respondenten vindt dat het nu een goed moment is om een bedrijf te kopen, ondanks de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd. Een kleine 28 procent van de mkb-ondernemers echter, is van mening dat de huidige omstandigheden gunstig zijn om een bedrijf te verkopen. Hoewel ze optimistisch zijn dat de omstandigheden binnenkort nog verder zullen verbeteren.

Duitse mkb-ondernemers hebben groot vertrouwen in de ontwikkeling van hun markt: 51 procent vindt dat het nu het juiste moment is om een bedrijf te kopen. Dit getuigt van veel optimisme, vertrouwen in de nationale economie en de bereidheid om strategische zakelijke beslissingen te nemen.

Onder Deense ondernemers heerst een gevoel van urgentie: een op de vijf heeft nagedacht over de verkoop van hun bedrijf. Ze hebben echter ook vertrouwen in de groei van de markt: 26 procent denkt dat die de komende jaren zal gaan aantrekken.

Marktlink Monitor: De huidige stand van zaken in de Europese KMO
Wil je meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met ons.