Købe eller sælge en virksomhed?

IT- og software-sektoren har gennem det sidste årti oplevet konstant vækst, også i krisetider og ikke alene i Danmark, men i hele Skandinavien og Europa. Det er en forholdsvis ung og fragmenteret branche med mange specialiserede nichevirksomheder, men også med en tydelig tendens mod konsolidering.

Trends og udvikling inden for IT og software

Danmark har siden digitaliseringens start været et førende land med udvikling og bred anvendelse af digitale teknologier. Den fortsatte digitale transformation af samfundet baner vej for dygtige iværksættere med nye løsninger og effektive forretningsplaner. I Danmark har vi et interessant landskab af en lang række mindre og mellemstore, succesfulde virksomheder, der sammen med et lidt færre antal større IT-selskaber bidrager til at drive udviklingen.

Beregn din virksomheds værdi

Virksomhedsopkøb inden for IT og software

Opkøb inden for IT og software kan være interessante af flere grunde, men især fordi mange af disse virksomheder baserer deres forretning på abonnementer og licenser, der skaber et stabilt kundegrundlag og faste, årlige indtægter. Deres produkter og services kan nemt skaleres op og/eller indgå som elementer i samlede løsninger på større platforme. IT-sektoren spiller en vital rolle for hele samfundets udvikling, og er helt central for væksten i stort set alle andre forretningssektorer.

Konsolidering i IT-sektoren

En branche i rivende udvikling med mange innovative, iværksætterbaserede, mindre virksomheder kalder på konsolidering. IT-sektoren er i øjeblikket næsten ved at blive indhentet af sin egen succes, fordi der mangler kvalificeret arbejdskraft. Her kan branchen opnå nogle synergier og bedre udnyttelse af ressourcerne ved at slå sig sammen i nogle større enheder. En anden tendens er, at kunderne efterspørger pakkeløsninger, hvor de kan
få dækket flere af deres behov hos samme udbyder. Vi ser således, hvordan investorer opkøber flere små virksomheder for at udbyde deres forskellige produkter på en samlet platform.

Marktlink: din opkøbsspecialist inden for IT og software

Vi vurderer, at væksten i IT- og Software-sektoren vil bestå flere år ud i fremtiden. En vækst, som ikke alene sker på baggrund af den fortsatte udvikling af nye teknologier, men også fordi opkøb og fusioner vil fremme indtjeningen. Gennem vores Marktlink Multiple værktøj ser vi en stor interesse for køb og salg af virksomheder i denne sektor, ligesom vi hvert år bistår med mange transaktioner. Denne indsigt og erfaring giver os mulighed for at yde dig kvalificeret rådgivning og hjælp til at finde det rette match, hvis du går med tanker om opkøb eller salg.

Marktlink i Danmark har et stort netværk – både nationalt og internationalt. Vi har indgående kendskab til lokale markeder overalt i Europa og Skandinavien, og vi hjælper dig proaktivt. Vores specialister stiller deres viden og erfaring til rådighed og bistår dig med at finde den rette efterfølger eller partner til at realisere dine vækstambitioner med. Vores rådgivning er altid engageret, uafhængig og professionel med fokus på, at du som iværksætter opnår den bedst mulige handel.

Kontakt os gerne

Kontakt os venligst for mere information.