Management Buy-Out: Hvordan foregår det, og hvad indebærer det?

Et salg til en eller flere af virksomhedens medarbejdere kaldes en Management Buy-Out (MBO). Processen er lidt mere kompleks end et salg til en ekstern køber eller en investor, simpelthen fordi både forretningsmæssige og personlige interesser er i spil. Ikke desto mindre vælger ejere af SMV’er i stigende grad at lade medarbejdere overtage virksomheden og føre den videre.

Hvordan fungerer en Management Buy-Out?

Hvis du har nogen i tankerne at sælge virksomheden til gennem en Management Buy-Out, er det første, du skal gøre, naturligvis at sondere, om interessen er gensidig. Du har sandsynligvis allerede ved flere lejligheder drøftet forventninger og planens levedygtighed med din planlagte efterfølger. Hvis begge parter er klar, og der er gensidig tillid, kan MBO-processen starte.

  • En hensigtserklæring, hvori første udkast til en aftale formuleres.
  • En grundig opgørelse og analyse af virksomheden, som munder ud i en præcis værdiansættelse.
  • Kandidaten til køb skal arrangere et banklån, en investor eller et sælgerlån fra den sælgende iværksætter.
  • Forhandlingsfase med gode chancer for et positivt resultat, da begge parter kender hinanden og på forhånd har tilkendegivet deres hensigter.
  • I købsaftalen fastlægges de endelige aftaler, og når dokumentet er underskrevet af alle parter, afsluttes transaktionen.

Lad en opkøbsrådgiver guide dig

En beslutning om at gennemføre en Management Buy-Out er naturligvis grundigt gennemtænkt fra begge parters side, og I da I sandsynligvis kender hinanden godt, er jeres relation sikkert også bygget på gensidig tillid. Alligevel har I i denne situation begge hver jeres egne interesser og følelser. For at sikre, at atmosfæren forbliver åben og gennemsigtig, anbefaler vi, at I får rådgivning af en uafhængig M&A-specialist. Hos Marktlink er du kommet til det helt rigtige sted. Hvis du sender os dine kontaktoplysninger, vil du høre fra os inden for kort tid.

Kontakt os gerne

Kontakt os venligst for mere information.