De zakelijke dienstverlening is een brede, dynamische en omvangrijke sector. In Nederland draagt het totaal van bedrijven actief in de zakelijke dienstverlening voor ruim 20% bij aan de economie, zowel in omzet als werkgelegenheid. Onder zakelijke dienstverlening valt een variëteit aan bedrijven die specialistische en ondersteunende diensten aanbieden aan private (commerciële) organisaties en/of publieke organisaties.

Voorbeelden van bedrijven die vallen onder de zakelijke dienstverlening zijn:

  1. Accountantskantoren
  2. Advocatenkantoren
  3. Architectenbureaus
  4. Consultancy bedrijven
  5. Fiscalisten en belastingadviseurs
  6. Schoonmaakbedrijven
  7. Uitzendbureaus – Flexsector behandelen wij als een opzichzelfstaande sector

Recente transacties in de sector zakelijke dienstverlening

Sterke economische groei

De zakelijke dienstverlening heeft in de afgelopen jaren geprofiteerd van de sterke economische groei. Bedrijven binnen de sector hebben doorgaans een lage investeringsbehoefte (geen grote bedrijfspanden, weinig machines, etc.) waarmee de toetredingsbarrières laag zijn. In de afgelopen jaren is er een groot aantal bedrijven bijgekomen in de sector.

De vooruitzichten

De vooruitzichten voor de zakelijke dienstverlening voor de aankomende jaren zijn positief vanwege de verwachte aanhoudende economische groei. De meeste zakelijke dienstverleners zijn nationaal georiënteerd en hebben relatief weinig last van buitenlandse onzekerheden, buitenlandse invloeden als de Brexit en de handelsoorlog tussen de VS en China hebben slechts beperkt impact op de sector. Ook de stikstofproblematiek raakt de sector niet direct.

Parallel aan de positieve vooruitzichten kent de sector een aantal belangrijke uitdagingen. Een belangrijke uitdaging voor de zakelijke dienstverlening het groeiende personeelstekort. Daarnaast vormen digitalisering en automatisering een uitdaging waar ondernemingen tijdig en adequaat op moeten reageren om voldoende toegevoegde waarde te blijven leveren. Tot slot krijgen bedrijven (o.a. in de flexbranche en accountancy) te maken met toenemende wet- en regelgeving.

slide payrollselect

VRAAG EN AANBOD

Bekijk de bedrijfsprofielen

NEEM CONTACT MET ONS OP

Stel direct uw vraag