In hoog tempo transformeren nieuwe digitale technologieën als cloud-computing, 3D-printing en machine learning onze economie, onze maatschappij en ons dagelijks leven. Steeds meer mensen zijn inmiddels dagelijks online om boodschappen te bestellen, sociale media te bekijken, informatie op te zoeken, of voor online entertainment. De ICT-sector is verantwoordelijk voor al deze nieuwe technologische toepassingen die elkaar in hoog tempo opvolgen en die de manier waarop we leven en werken blijvend veranderen.

De ICT-sector is onder te verdelen in een drietal sub-sectoren:

  1. De ICT-industrie – Omvat de bedrijven die voornamelijk informatie- en communicatieapparatuur ontwerpen en produceren;
  2. De groothandel in ICT-apparatuur – Omvat de bedrijven die handelen in software, computers en overige elektronica, zoals telecommunicatieapparatuur. Bedrijven leveren deze producten hoofdzakelijk aan dealers en andere niet-eindgebruikers;
  3. ICT-dienstensector – omvat de bedrijven die het proces rondom elektronische informatieverwerking en communicatie ondersteunen. Deze bedrijven maken bijvoorbeeld software, verzorgen de telecommunicatie of leveren advies.

Recente transacties in de ICT-sector

Algemene ontwikkelingen

De Nederlandse ICT-sector bestond eind 2018 uit ruim 77.000 bedrijven, wat een stijging inhoudt van 57% ten opzichte van het jaar 2008. De ICT-sector is daarmee een van de snelst groeiende sectoren van Nederland. Tegelijkertijd blijft de ICT-sector nog steeds zeer gefragmenteerd. Dit biedt ICT-bedrijven niet alleen de mogelijkheid tot het creëren van schaal- en efficiency voordelen door bedrijven te consolideren, het biedt ook tal van groeimogelijkheden aan (internationale) ICT-bedrijven die een actieve ‘buy-and-build’ groeistrategie hanteren.

Zowel marktconsolidatie als buy-and-build groeistrategieën stuwen het aantal fusies en overnames. Naar verwachting zal het relatief hoge aantal fusies en overnames in de ICT-sector daarom voorlopig blijven aanhouden.

Marktlink Fusies & Overnames

VRAAG EN AANBOD

Bekijk de bedrijfsprofielen

NEEM CONTACT MET ONS OP

Stel direct uw vraag