Købe eller sælge en virksomhed?

Oplevelsesindustrien favner et bredt spektrum af virksomheder inden for hospitality – dvs. hele HoReCa-industrien – turisme og oplevelser. Det er en sektor, som er følsom over for udsving i samfundsøkonomien, og som var den hårdest ramte under coronapandemien. Nu oplever branchen heldigvis en opblomstring med masser af bevægelse igen i takt med at samfundet er genåbnet. Det giver nye muligheder og mod på køb eller salg af virksomheder

Tendenser og udvikling

Den lange periode med coronapandemi og hel- eller delvise nedlukninger af både HoReCa-virksomheder, kulturtilbud og oplevelser har tæret på branchen. Til gengæld har de vanskelige forhold at drive virksomhed under også givet anledning til masser af kreativ nytænkning. Branchen er godt i gang med at ruste sig til fremtiden med nye typer oplevelsestilbud, digitalisering og modeller for samarbejde. En anden væsentlig trend i hospitality-branchen er et højt fokus på bæredygtighed og overgang til klimavenlig drift.

Turisme og oplevelser

En usikker verden, hvor rejseaktivitet kan svinge meget, har øget branchens fokus på innovation, som gør tilbuddene attraktive for kunder i nærmarkederne. For iværksættere i branchen er udfordringen at forny deres forretningsmodeller på trods af begrænset kapacitet og dyrere personale. Det sætter skub i udviklingen af big data, kunstig intelligens og andre digitale teknologier, der understøtter turismeerhvervet.

Beregn din virksomheds værdi

Konsolidering og skala

I Danmark er der i disse år generel mangel på arbejdskraft, hvilket især har slået igennem i oplevelsesindustrien. Konsolidering kan være en måde at udnytte ressourcerne mere effektivt og skabe vækst. Nu hvor alle coronarestriktioner er ophævet ser vi en tydelig tendens frem mod opskalering og kædevirksomheder, og vi forventer en stigning i antallet af strategiske opkøb.

Strategiske opkøb og private equity

Buy-and-build strategier med opkøb af mindre virksomheder skaber vækst og udvikling i HoReCa og oplevelsesbranchen. En del af den konsolidering, vi ser i oplevelsesindustrien, er drevet af investorers indtræden på dette marked, som sørger for, at virksomhederne kan komme op i skala og blive mere effektive. Også på leverandørsiden i dette marked finder der en konsolidering sted.

Marktlink: din specialist i opkøb i oplevelsesindustrien

Vores værktøj Marktlink Multiple giver et godt fingerpeg om bevægelserne inden for de forskellige sektorer, og mere end tusind iværksættere i oplevelsessektoren benytter denne mulighed for at beregne værdien af deres virksomhed. Som rådgivere og formidlere af et stort antal handler har vi opnået dyb indsigt i branchen med opdaterede databaser og en omfattende netværk af potentielle købere og sælgere.

Vores specialister stiller deres viden og erfaring til rådighed og bistår dig med at finde den rette køber eller sælger, som du kan realisere dine vækstambitioner med. Vores rådgivning er altid engageret, uafhængig og professionel med fokus på, at du opnår den bedst mulige handel.

Vores specialister stiller deres viden og erfaring til rådighed og bistår dig med at finde den rette køber eller sælger, som du kan realisere dine vækstambitioner med. Vores rådgivning er altid engageret, uafhængig og professionel med fokus på, at du opnår den bedst mulige handel.

Kontakt os gerne

Kontakt os venligst for mere information.