Landbrug & gartneri

Købe eller sælge en virksomhed?

Danmark har altid kaldt sig et landbrugsland. Men de traditionelle, mindre familielandbrug med bedrifter, der går i arv gennem generationer, hører fortiden til. Nye kvalitetskrav, miljøkrav og global konkurrence kalder på både effektivisering og innovation, og den udfordring har aktørerne i erhvervet været gode til at møde. Der stadig penge at tjene, og investorer leverer gerne den nødvendige kapital til at skabe større, moderne, lønsomme virksomheder. Konsolidering og en overgang fra bedrift til selskab har allerede gennem flere årtier været en trend.

Udvikling og trends i landbrug og gartneri

Hvor mange andre sektorer er relativt nye og opstået i takt med det industrielle samfunds udvikling, så er landbrugssektoren næsten lige så gammel som selve civilisationen. Erhvervet har gennem tiderne gennemgået flere revolutioner og er nu godt i gang med endnu en omstilling, som med digitalisering og automatisering af processer skal gøre det højeffektivt og rentabelt.

Landbruget er et primært erhverv med en lang ’fødekæde’ af både leverandører og sekundære virksomheder, der forarbejder produkterne. Dansk landbrug og forarbejdningsleddet er helt fremme i verdenseliten i forhold til effektivitet og kvalitet. Også forbrugertrends med økologi og klimavenlige, plantebaserede fødevarer har givet anledning til en høj grad af innovation, ikke bare i forarbejdningsleddet, men også i primærerhvervet.

Det danske landbrug tegner sig for en betragtelig del af Danmarks eksportindtægter. På globalt plan står verden overfor store udfordringer med befolkningstilvækst på den ene side og klimaforandringer på den anden, som øger efterspørgslen på fødevarer. Et land som Danmark med et højteknologisk, optimeret landbrug, står bedre rustet til at møde udfordringerne og vil have relativt let ved at afsætte produkterne. Det gør erhvervet attraktivt for investorer.

Udfordringerne for landbrugserhvervet er klimaforandringer og miljøpåvirkning. Dette ikke alene fordi, vejret har stor betydning for udbyttet, men også fordi der stadig er stor usikkerhed omkring miljø- og myndighedskrav, CO2-afgifter, støtteordninger mm. Og i en verden, hvor ikke alene vejret men også konjunkturer og energipriser svinger, kan det være svært at forudsige udbytte og indtjening.

Beregn din virksomheds værdi

Køb eller salg af virksomhed i landbrug og gartneri

Vi ser en stigende interesse hos private equity parter for at lægge kapital inden for landbrug og gartneri. Innovation, teknologisk udvikling, optimering, effektivisering og global efterspørgsel på kvalitetsprodukter øger værdien af virksomhederne i landbrugssektoren. Det er et marked i vækst, som har givet anledning til en bølge af konsolidering, hvor vækstambitioner realiseres gennem buy-and-build-strategier.

Marktlink: Din specialist i opkøb inden for landbrug og gartneri

Vores værktøj Marktlink Multiple giver et godt fingerpeg om bevægelserne inden for de forskellige sektorer, og vi ser tusinder af virksomhedsejere inden for landbrug og gartneri benytte denne mulighed for at beregne værdien af deres virksomhed. Som rådgivere og formidlere af et stort antal handler har vi opnået dyb indsigt i branchen med opdaterede databaser og et omfattende netværk af potentielle købere og sælgere.

Vores specialister stiller deres viden og erfaring til rådighed og bistår dig med at finde den rette køber eller sælger, som du kan realisere dine vækstambitioner med. Da vi har regelmæssig kontakt med investeringsselskaber og strategiske partnere, ved vi præcis, hvad der foregår i sektoren. Vores rådgivning er altid engageret, uafhængig og professionel med fokus på, at du opnår den bedst mulige handel.

Kontakt os gerne

Kontakt os venligst for mere information.

Whitepaper

Kontakt os venligst for mere information.