Installationsteknologi

Købe eller sælge virksomhed?

Facility management sektoren dækker over en omfattende industri med en lang række tjenester, som indgår i vedligeholdelse og drift af bygninger og arbejdspladser. Sektoren har i det seneste årti gennemgået en transformation, som er fulgt i kølvandet på den digitale udvikling og øgede krav om bæredygtighed. Der bliver i stigende grad tænkt strategisk, og der kan være store fordele ved at koble de mange forskellige tjenester til hinanden i pakkeløsninger. Denne tilgang skaber et utal af muligheder for strategiske opkøb.

Tendenser og udvikling

Facility management virksomheder kan udbyde alt fra rengøring, vaskeri, catering og security til teknisk drift og vedligeholdelse af bygninger. Der har gennem de seneste år været en tendens til, at kundevirksomhederne konsoliderer de mange forskellige services hos én stor FM-udbyder. Dette muliggør en mere strategisk tilgang, som bedre kan møde de mange krav til bæredygtighed, effektivitet og økonomi, der kræves af nutidens bygningsadministration.

Digitale teknologier har banet vejen for en helt ny tilgang til drift og vedligeholdelse af bygninger. Sensorteknologi og datastyringssystemer kan appliceres på snart sagt hver eneste tekniske installation og serviceydelse, som sikrer effektivitet, bæredygtigt forbrug, smartere vedligeholdelse og ikke mindst dokumentation.

Beregn din virksomheds værdi

35.109 IVÆRKSÆTTERE GIK FORUD FOR DIG

Konsolidering og opskalering

Den komplekse sammensætning af ydelser, som skal leveres i samlede pakkeløsninger, kalder på konsolidering. En facility services udbyder kan naturligvis godt benytte sub-contractors, men det ændrer ikke på, at der kan være store fordele ved at være stor og have flere kompetenceområder under eget tag. Skal man skal klare sig i konkurrencen på et marked med høj fokus på effektivitet og økonomi og have midlerne til at håndtere investeringer i digital teknologi, er skala afgørende.

Køb og salg af virksomhed i facility services sektoren

Køb af en virksomhed, der kan indgå i det kompleks af tekniske services og andre tjenester, du udbyder, er oplagt som del af en buy-and-build strategi. De øgede krav til bæredygtighed og klimamål for bygninger og bygningsdrift kalder på konsolidering og udnyttelse af fordelene ved stordrift.

Marktlink: Din specialist i opkøb inden for facility services sektoren

Hvert år ser vi tusinder af virksomhedsejere benytte vores m værktøj til at beregne værdien af deres virksomhed. Som rådgivere og formidlere af et stort antal handler har vi opnået dyb indsigt i facility mangement sektoren med opdaterede databaser og et omfattende netværk af potentielle købere og sælgere.

Overvejer du et opkøb i facility services sektoren?

Vores specialister stiller deres viden og erfaring til rådighed og bistår dig med at finde den rette køber eller sælger, som du kan realisere dine vækstambitioner med. Da vi har regelmæssig kontakt med investeringsselskaber og strategiske partnere, ved vi præcis, hvad der foregår i sektoren. Vores rådgivning er altid engageret, uafhængig og professionel med fokus på, at du opnår den bedst mulige handel.

Kontakt os gerne

Kontakt os venligst for mere information.