Private Equity betekent letterlijk privaat vermogen. Het wordt echter vaker gebruikt als aanduiding van een groep beleggers en investeerders die buiten de aandelenbeurs om in bedrijven participeren. Private-equityfondsen, ook wel participatiemaatschappijen, zijn bedrijven die zich specialiseren in investeringen met dit private vermogen. Om te kunnen investeren verzamelt een private-equityfirma vermogen via bijvoorbeeld pensioenfondsen, verzekeraars, banken, vermogende families en particuliere beleggers. De fondsen investeren dat vermogen in niet-beursgenoteerde bedrijven. Als deze maatschappijen hun participaties na een aantal jaren weer verkocht hebben betalen zij de beleggers hun inleg terug, inclusief het rendement dat behaald is.

Bij de verkooptransacties die Marktlink begeleidt zien we deze kopersgroep steeds vaker. Op dit moment is bij 60 tot 70% van alle verkopen direct of indirect een investeerder betrokken. Ook werkt Marktlink steeds vaker samen met Private Equity aan de aankoopkant van transacties. Samen met onze opdrachtgevers gaan wij op zoek naar mooie, interessante MKB-bedrijven waar bedrijven in kunnen participeren.

Recente transacties waar Private Equity bij betrokken is

Veel private equity in het MKB

Private Equity mengt zich in toenemende mate in het MKB. Er is een grote hoeveelheid ‘geld op de plank’ bij deze groep investeerders. Verkoop aan Private Equity kan voor veel ondernemers dan ook een interessante optie zijn.

Is uw bedrijf interessant voor PE?

Uw voordelen bij Marktlink Fusies & Overnames

Private Equity heeft soms last van een slecht imago. Nergens voor nodig, het samenwerken met een PE-partij heeft meerdere voordelen:

  • PE-partijen hebben met u een gezamenlijk belang, zij varen net zo goed wel bij een goed resultaat als de ondernemer
  • Versnelde groei is mogelijk door injectie van kapitaal
  • Private Equity partijen nemen en kennis en ervaring mee om het bedrijf verder te verbeteren

Rol Private Equity in het MKB

Voor het MKB kan private equity een belangrijke rol spelen. Participatiemaatschappijen en durfkapitalisten (venture capital) kunnen voor financiering van uw bedrijf zorgen als een bank de risico’s te groot vindt. Private equity kan een oplossing bieden om toch die geplande groeistap te maken en groeifinanciering te krijgen. Ook wanneer u het bedrijf in zijn geheel wilt verkopen, bijvoorbeeld omdat bedrijfsopvolging binnen de familie niet mogelijk is, kunnen participatiemaatschappijen een goede mogelijkheid bieden.

Een financiering regelen via de specialist

De financiering is een essentieel onderdeel van uw bedrijfsvoering. De afgelopen tien jaar is het financieringslandschap sterk veranderd. Naast banken is de rol van andere financiers sterk toegenomen. Te denken valt, naast banken en private-equityfondsen, aan Mezzanine fondsen, informal investors, crowdfunding, private placements en family offices. Marktlink heeft 20 jaar ervaring met overnamefinancieringen, herfinancieringen, vastgoedfinancieringen, recaps, pre-exits en groeifinancieringen tussen de 1 en 200 miljoen euro. Financiering door onder andere private equity regelt u dus bij Marktlink.

Neem contact op

Private Equity en Marktlink Fusies & Overnames

Door de uitgebreide database van Marktlink en haar warme connecties met alle sectoren van het MKB is Marktlink een goede samenwerkingspartner voor Private Equitypartijen. Zoals Marktlink iedere dag ambitieuze ondernemers met uiteenlopende wensen spreekt, zijn PE-partijen iedere dag op zoek naar ondernemingen om in deel te nemen.

Het in zee gaan met een investeerder zorgt dat u het vermogen in handen krijgt, dat anders moeilijk te verkrijgen zou zijn. De ondernemer ‘verkrijgt’ in feite een partner met veel ervaring die bovendien niet op de stoel van de ondernemer wil gaan zitten. De investeerder is meer een gecommitteerd klankbord. Een ander voordeel is dat de ondernemer door het aantrekken van een investeerder ook een deel van het ondernemersvermogen veilig kan stellen. Dit kan zowel met een minderheids- als meerderheidsbelang voor de investeerder. Om een verkeerde keuze te voorkomen voor uw partner bij een Private equity is het zaak om heel goed te inventariseren wat de behoefte van de ondernemer is en deze behoefte goed te verwerken in het informatiememorandum. Daarna wordt in kaart gebracht welke investeerders binnen dit profiel passen. Vervolgens kunnen we vijf tot tien investeerders spreken. Op deze manier maakt u als ondernemer de juiste keus uit de vele investeerders die het land rijk is. Wilt u meer weten? Of graag een passend advies? Neemt u dan contact op met één van de vele specialisten van Marktlink Fusies & Overnames. Zij zorgen dat u een verantwoorde keuze maakt.

VRAAG EN AANBOD

Bekijk de bedrijfsprofielen

NEEM CONTACT MET ONS OP

Stel direct uw vraag