Discounted Cash Flow (DCF)

De DCF methode is een van de waarderingsmethodieken. Het is een berekening die de waarde van een onderneming bepaalt op basis van de toekomstige inkomsten (kasstromen of cash flows) die uit de onderneming beschikbaar komen voor de verschaffers van eigen en vreemd vermogen van de onderneming.

Deze methode wordt gezien als de meest gedetailleerde en professionele waarderingsmethode. Het belangrijkste nadeel van deze methode is, dat voor een goede toepassing de beschikbaarheid van betrouwbare prognoses vereist is.

Verbeterde rentabiliteitswaarde

De verbeterde rentabiliteitswaarde methode gaat uit van de (toekomstige) winsten die het bedrijf bij voortzetting van de ondernemingsactiviteiten kan realiseren. Om dit ‘normatief resultaat’ vast te kunnen stellen wordt gekeken naar de in het verleden behaalde resultaten. Tevens wordt rekening gehouden met de aanwezige vermogensstructuur.

Het gemiddeld genormaliseerd resultaat na belastingen wordt gekapitaliseerd tegen een veronderstelde door vermogensverschaffers geëiste rendementsnorm. Door de uitkomst vervolgens te corrigeren voor overschot dan wel tekort aan eigen vermogen wordt de (genormaliseerde) verbeterde rentabiliteitswaarde verkregen.

Uw voordelen bij Marktlink Fusies & Overnames

Als specialist geeft Marktlink op onafhankelijke en discrete wijze juridische begeleiding. Lees hier uw voordelen:

  • 20 jaar ervaring met aandelen bedrijf (ver)kopen

  • Meer dan 500 transacties gedaan

  • Bestand 15.000 kopers en verkopers

  • Zeven vestigingen door Europa

Keuze waarderingsmethodieken

Bij een goede uitvoering van de methoden zijn de uitkomsten gelijk. Marktlink gebruikt in de praktijk die methode of combinatie van methodes die voor uw specifieke geval het meest passend is. Als u zelf al een indicatie wil van uw bedrijfswaarde kunt u gebruik maken van de Marktlink Multiple.

Maak direct gebruik van de Marktlink Multiple
Waarderingsmethodieken

VRAAG EN AANBOD

Bekijk de bedrijfsprofielen

NEEM CONTACT MET ONS OP

Stel direct uw vraag