Waardering bedrijf. Hoeveel is uw onderneming waard? Vanzelfsprekend zijn er een aantal situaties waarin het van belang is om een deskundige waardering te laten uitvoeren: uiteraard als u een bedrijf gaat kopen of verkopen, maar ook bij overdracht binnen familie, echtscheiding of andere geschillen kan het nuttig zijn om de bedrijfswaarde te laten berekenen door een Register Valuator. Vaak vindt een waardering bij bedrijven plaats in het kader van eigendomsoverdracht, strategische overname, Management Buy Out (MBO), Management Buy In (MBI), uitkoop (minderheids)aandeelhouder, bedrijfsopvolging, boedelscheiding (echtscheiding) of vererving. De Register Valuator van Marktlink Fusies & Overnames, een onafhankelijk expert op het gebied van waardering van bedrijven, berekent de economische waarde en richt zich daarbij vooral op de toekomst. Op basis van verdiencapaciteiten, risico’s, mogelijkheden en verwachtingen bepalen zij de waarde van een bedrijf. Ook kan onze Register Valuator optreden als vertegenwoordiger van uw belangen bij verschillende kwesties. Wilt u dus de waarde van uw bedrijf laten berekenen? Wij assisteren u graag bij deze waardering.

Waardering bedrijf uitvoeren door Marktlink Fusies & Overnames

Of u uw bedrijf nu wilt verkopen of juist een ander bedrijf wilt overnemen, in beide gevallen vormt de waardebepaling een zeer belangrijk onderdeel in het proces van aan- en verkoop van een bedrijf. Het is immers de eerste stap bij een bedrijfsoverdracht. Er zijn verschillende methodes om de bedrijfswaarde te berekenen, deze kunnen tot verschillende uitkomsten leiden. Het is daarom verstandig om een deskundige en onafhankelijke partij een waardebepaling van uw bedrijf te laten uitvoeren, zeker als nauwkeurigheid vereist is. Marktlink Fusies & Overnames hanteert in principe alleen de Discounted Cash Flow (DCF) en de verbeterde rentabiliteitswaarde methode. De gedetailleerde en professionele DCF methode bepaalt de waarde van een bedrijf op basis van toekomstige inkomsten die uit de onderneming beschikbaar komen voor de verschaffers van eigen en vreemd vermogen van het bedrijf. De verbeterde rentabiliteitswaarde methode gaat uit van de (toekomstige) winsten die het bedrijf bij voortzetting van de ondernemingsactiviteiten kan realiseren. De specialisten van Marktlink bepalen per situatie welke bepaling er wordt gehanteerd voor de waardebepaling.

Uw voordelen bij Marktlink Fusies & Overnames

Als specialist begeleidt Marktlink op onafhankelijke en discrete wijze bedrijfswaarderingen. Lees hier uw voordelen:

  • 20 jaar ervaring met waardebepaling bedrijf

  • Bestand 15.000 kopers en verkopers

  • Onafhankelijk advieskantoor
  • 95% slagingskans

Ik bereken mijn bedrijfswaarde via de specialist

Onze specialisten zijn inzicht voor de waardebepaling van (deelbelangen in) ondernemingen en vennootschappen, vermogensbestanddelen van ondernemingen en vennootschappen (zoals bijvoorbeeld merken of klantenbestand), impairment-vraagstukken (waardering van deelnemingen) en schadeclaims. Het bepalen van de waarde van een bedrijf hangt af van veel factoren. Denkt u hierbij aan de huidige situatie van het bedrijf en de toekomstverwachting. De specialisten van Marktlink Fusies & Overnames helpen u graag bij het bepalen van de waarde van uw onderneming. Onze partners en managers hebben samen meer dan twintig jaar ervaring met het adviseren en begeleiden van ondernemers bij het aankopen en verkopen van bedrijven. Maak gerust eens een vrijblijvende afspraak met één van onze specialisten.

Maak direct een afspraak met onze specialisten
Waardering

VRAAG EN AANBOD

Bekijk de bedrijfsprofielen

NEEM CONTACT MET ONS OP

Stel direct uw vraag