Waardebepaling bedrijf is zeer belangrijk bij een fusie of overname. Marktlink Fusies & Overnames is specialist op het gebied van waardebepalingen. We hebben meerdere valuation experts in ons team en gebruiken verscheidene bewezen manieren om tot een reële waardering te komen. Deze waardering helpt u bij het kopen bij een onderneming, maar natuurlijk ook bij het verkopen van bedrijven.

Waardering bij overdracht

Of u uw bedrijf nu wilt verkopen of juist een ander bedrijf wilt overnemen; in beide gevallen vormt de waardebepaling een zeer belangrijk onderdeel in het proces van aan- en verkoop van een bedrijf. De meest voorkomende waardering bij bedrijven die te koop staan, vindt de waardebepaling van een bedrijf plaats in het licht van eigendomsoverdracht, strategische overname, Management Buy Out, Management Buy In, uitkoop minderheidsaandeelhouder, bedrijfsopvolging, boedelscheiding of vererving.

Benieuwd naar de waarde van uw bedrijf?

Specialisten van Marktlink hebben deelgenomen aan de opleiding Business Valuation van de Rotterdam School of Management (RSM Erasmus) en zijn tevens aangesloten bij en zeer actief binnen de beroepsvereniging van de waardering specialisten; het NIRV (Nederlands Instituut voor Register Valuators). Binnen Marktlink Fusies & Overnames zijn meerdere Register Valuators actief. Dit zijn de heren Jeroen Oldengarm, Tom Beltman, Ronald van der Graaf, Willem Mulder en Niek Derks.

Over het waarderen van bedrijven is veel te zeggen. Hiervoor heeft Marktlink Fusies & Overnames een aparte website ontwikkeld.

Naar de Marktlink Multiple

Specialist waardebepaling bedrijf

Naast de algemene vraagstukken over de waardebepaling van een onderneming is Marktlink Fusies & Overnames deskundig op het gebied van waarderingen:

  • Waardebepaling bedrijf

  • Van schade bij geschillen

  • Bij fiscale kwesties en gerechtelijke procedures

  • Van aandelen- en optieregelingen

  • Voor financiële verslaglegging (impairment)

Marktlink Fusies & Overnames

Waardering onderneming

Aanvullende informatie over de waardering van een onderneming:

VRAAG EN AANBOD

Bekijk de bedrijfsprofielen

NEEM CONTACT MET ONS OP

Stel direct uw vraag