Veelgestelde vragen (FAQ)
Ik zou graag een keer vrijblijvend kennismaken?

Wij beseffen dat een bedrijf kopen of verkopen een grote stap is en dus ook zeker de keuze van de adviseur die u daarbij gaat helpen. Het is dan ook zeker geen enkel probleem om één of meerdere keren vrijblijvend kennis te maken.

Marktlink Fusies & Overnames is onafhankelijk; van wie is het bedrijf eigenlijk?

Marktlink is niet gelieerd aan of in eigendom van een ander bedrijf. Marktlink Fusies en Overnames is eigendom van de vennoten die voor het grootste deel van hun tijd bezig zijn met de advisering bij overnametransacties van hun klanten.

Begeleiden jullie zowel de koper als de verkoper in een transactie?

Marktlink Fusies en Overnames treedt uitsluitend op voor één partij, ofwel de koper of de verkoper. Als beide partijen klant bij ons zijn dan zullen we een van de opdrachten on-hold zetten.

Ik wil pas over 5 jaar mijn bedrijf verkopen. Kunnen jullie nu al iets voor mij betekenen?

Jazeker, allereerst maken we graag een keer kennis om te kijken wat we in de toekomst voor u kunnen betekenen. Het profiel van u en uw bedrijf zetten we dan in onze database. Mocht dé partij langskomen, dan zullen we u zeker op anonieme (!) basis informeren. Tevens zouden we een QuickScan van de waarde van uw bedrijf kunnen maken en, vaak in overleg met uw accountant, een aantal aanbevelingen kunnen formuleren om uw bedrijf verkoop klaar te maken.

Wat kosten de dienste van Marktlink Fusies & Overnames?

Wij werken op basis van vaste tarieven met een succesfee. Het gros van de fee wordt pas gefactureerd bij een succesvolle bedrijfsoverdracht. In het voortraject zijn wij daarmee een risk-sharing partner bij uw bedrijfsoverdracht. Op no-cure-no-pay basis werken wij nooit.

Welke waarderingsmethode gebruiken jullie?

De keuze voor het waarderingsmodel is eigenlijk niet relevant voor de bepaling van de waarde van het bedrijf. Het bedrijf en de ondernemer en bovenal de koper bepalen wat een bedrijf waard is. Pas als de koper het bedrijf meer waard vindt dan de verkoper, zal er een transactie tot stand komen. Als wij een waarderingsrapport opstellen, gebruiken we veelal meerdere waarderingsmethodieken uitgaande van economische waardes (toekomstgericht) en niet van boekhoudkundige waardes (gericht op het verleden). Een koper koopt immers de toekomst en niet het verleden.

95% slagingskans. Wat slaagt er dan?

95% van de trajecten die wij gezamenlijk met onze klanten starten, ronden wij succesvol af. Dit hoeft niet altijd een transactie te zijn. Volgens ons is dit percentage zo hoog omdat wij werken met een actieve en een passieve selectie. De actieve selectie houdt in dat wij onze opdrachtgevers selecteren aan de poort. We bespreken voor het aangaan van de opdracht de haalbaarheid en kans van slagen. Als de verwachtingen niet reëel zijn zullen wij de opdracht niet starten. De passieve selectie zit opgesloten in ons verdienmodel; wij verbinden ons lot voor een groot deel aan de einduitkomst. We vragen echter ook een financieel commitment van onze opdrachtgever zodat de investering in de einduitkomst een wederzijdse is.

Wat is de omvang van de transacties?

Wij begeleiden transacties tussen € 1.000.000,- en € 250.000.000,-. De meeste transacties bevinden zich in de range tussen € 1.500.000,- en € 50.000.000,-. De omvang van de transactie is voor ons niet van groot belang. Wij worden blij van elke geslaagde transactie en bovenal van het uitkomen van de wens van onze opdrachtgever.

Hoeveel transacties begeleiden jullie per jaar?

Marktlink Fusies & Overnames staat jaarlijks zo’n 40 tot 60 transacties bij. Volgens Thomson Reuters begeleiden wij jaarlijks in Nederland de meeste deals. Een deel daarvan kunt u terugvinden in onze referentielijst. Een deel is niet zichtbaar omwille van geheimhouding.

Wat voor bedrijven begeleiden jullie bij transacties?

Wij begeleiden geen bedrijven, maar ondernemers (en ondernemende mensen) bij transacties. Dat is een wezenlijk verschil met veel andere fusie- en overname adviesbureaus. Wij richten ons op u als ondernemer en trekken gezamenlijk op om een succes van uw bedrijfsovername te maken.

VRAAG EN AANBOD

Bekijk de bedrijfsprofielen

NEEM CONTACT MET ONS OP

Stel direct uw vraag

Filter