Max Kaagman

Consultant

Over Max

Max Kaagman is geboren en getogen in Haarlem. In 2014 verhuisde hij naar Groningen om Small Business and Retail Management te gaan studeren, een opleiding met veel aandacht voor ondernemerschap. Ondernemerschap speelde al vroeg in zijn leven een grote rol, zijn ouders zijn samen in 2000 hun eigen onderneming gestart. Dit heeft veel invloed gehad op Max’ manier van denken en doen: zelfstandig werken, initiatief en risico nemen en discipline hebben. Gedurende zijn studie heeft hij een half jaar in Hong Kong gewoond waar hij bij een kleine onderneming de marketing en sales heeft gedaan. Na zijn studie in Groningen heeft hij zijn master in Financial Management gehaald aan Nyenrode, zijn keuze voor deze school was opnieuw vanwege de aandacht voor ondernemerschap en het bij elkaar brengen van theorie en praktijk.

Max’s link met Marktlink

“Mijn keuze voor Marktlink ligt in lijn met eerdere keuzes voor mijn studies en de mentaliteit die ik vanuit thuis heb meegekregen. Het ondernemerschap en het werken in een jonge en ambitieuze omgeving trekken mij aan. De opgedane kennis kan ik combineren met persoonlijke ervaring met het ondernemerschap.”