1. Actieve aanpak

Nadat we hebben vastgesteld welke ondernemingen aan uw zoekprofiel voldoen, gaan we actief op zoek naar bedrijven die bij uw profiel passen. Naast het plaatsen van uw profiel in ons netwerk, worden bedrijven door Marktlink actief telefonisch benaderd om hun bereidheid voor verkoop te toetsen. Deze aanpak zorgt meestal het snelst voor het gewenste resultaat en zorgt ervoor dat u veelal als eerste of enige partij aan tafel zit.

2. Breed netwerk en ervaring

Marktlink Fusies & Overnames is bijna 20 jaar actief en heeft aldus zeer ruime ervaring binnen de MKB-sector waarin Marktlink reeds meer dan 500 bedrijven heeft begeleid. Jaarlijks begeleidt Marktlink Fusies & Overnames meer dan 50 transacties. De sleutelwoorden tot succes in ieder overnametraject zijn dealervaring en (het creëren van) vertrouwen. Wij kunnen bogen op een enorme ervaring en is daardoor in staat vertrouwen te creëren met succesfactoren.

3. Gehele proces

Overnameprocessen lopen vaak mis op verkeerde verwachtingen tezamen met procesmanagement. Marktlink Fusies & Overnames heeft de regie en zal u begeleiden gedurende het gehele overnameproces waarbij u zich alleen hoeft te concentreren op de hoofdlijnen en waarbij u op gezette tijden besluiten moet nemen. Marktlink zorgt voor de invulling van de details en levert de noodzakelijke informatie aan. Marktlink draagt zorg voor nauwgezette controle en aansturing van het aankoopproces.

4. Vaste prijs

Marktlink Fusies & Overnames werkt op basis van een vaste prijs voor het totale traject opgesplitst in prijzen voor delen van het traject, dus geen “uurtje-factuurtje” en ook geen “no cure, no pay”. Dit leidt tot een win-win situatie. De prijs voor het totale traject is zo vastgesteld dat een groot deel van het bedrag pas bij succesvolle afronding wordt betaald, terwijl een groot deel van de inspanning aan het begin van het proces ligt. Of we nu 5 of 50 bedrijven voor u benaderen, u weet waar u aan toe bent. Wij zijn dus een risk-sharing partner.

5. Financieringsexpertise

Bij de uitwerking van een aankooptransactie is de financiering veelal een essentieel onderdeel. Doordat wij jaarlijks door heel Nederland vele tientallen financieringsaanvragen neerleggen bij alle banken hebben wij een breed netwerk van bancaire relaties opgebouwd die wij vaak reeds voor het tekenen van een intentieovereenkomst consulteren. Op basis van onze onafhankelijke positie zijn we de partij die voor u de beste financiering weet te arrangeren.  Naast bancaire financieringen werken wij veelal met achtergestelde leningen en/of cumulatief preferente aandelen, tevens hebben we een uitgebreid private equity netwerk.

Meer weten over bedrijfsaankoop?

Voor een beknopte samenvatting van het overnameproces verwijzen we u graag naar de animatie. Heeft u aanvullende vragen of wilt u eens sparren met een van onze vele overnameprofessionals? Neem dan contact met ons op.