De sector productie en industrie is een samenstelling van een groot aantal branches die op vele manieren is in te delen. Het CBS kiest voor een standaard bedrijfsindeling, waarbij gekeken wordt naar het soort van producten dat wordt geproduceerd, zoals onder andere transport, papier/ grafisch, machines en apparaten, automotive, raffinaderijen en chemie.

Een andere indeling die wordt gemaakt is:

  1. Materiaalproducerende of procesindustrie – Dit zijn bedrijven die (basis)materialen produceren, zoals bijvoorbeeld de chemische industrie, de basismetaalindustrie (hoogovenbedrijf) en delen van de voedingsmiddelenindustrie;
  2. Maakindustrie – Dit zijn bedrijven waar eindproducten (voorwerpen) worden geproduceerd of samengesteld. Dit kunnen ook bedrijven zijn die verpakte materialen en voedingsmiddelen produceren.

De sector industrie in zijn geheel vormt een complexe samenhangende keten van bedrijven en zijn een belangrijk onderdeel van de totale economie. Een groot gedeelte van de omzet in de sector productie en industrie wordt behaald via export, circa 70% (voor de gehele Nederlandse economie ligt dit op circa 30%).

Recente transacties in de sector Industrie en productie

Algemene ontwikkelingen

De afgelopen jaren kent de sector een stabiele groei. De export en de internationaal samenhangende ketens brengen echter ook onzekerheid met zich mee. Internationale politieke spanningen zoals de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China en (tijdelijke) grenssluitingen zoals de Brexit kunnen invloed hebben op de opbrengsten in deze sector. Ook moet de sector rekening houden met de verscherping van de regels rondom De stikstofproblematiek (en PFAS). Dit zal met name binnen de bouwmiddelenindustrie voelbaar zal zijn.

Nieuwe ontwikkelingen zoals 3D-printen, nieuwe materialen en big data dwingen ondernemers om ook te ontwikkelen. Deze uitdagingen zorgen vaak voor benodigde investeringen en dus ruimte voor investeringsmaatschappijen.

VRAAG EN AANBOD

Bekijk de bedrijfsprofielen

NEEM CONTACT MET ONS OP

Stel direct uw vraag