De horeca, toerisme en recreatiesector (Leisure sector) is breed, maar tegelijkertijd zijn de verschillende groepen bedrijven sterk met elkaar verbonden. De Leisure sector is afhankelijk van de ontwikkelingen van de particuliere consumptie. Het gaat om het winnen van de vrijetijdsbesteding van de consument.

Grofweg kan de sector ingedeeld worden in twee pijlers met een aantal subcategorieën, welke overlappend zijn:

 1. Horeca
  1. Logiesverstrekking, zoals hotels, verhuur van vakantiehuisjes en kampeerterreinen;
  2. Eet- en drinkgelegenheden, zoals restaurants, fastfoodketens, ijssalons, cateraars en cafés;
  3. Toeleveranciers van de horeca.
 2. Toerisme en recreatie (verblijfs- en dagrecreatie)
  1. Logies-, maaltijd- en drankverstrekking;
  2. Cultuur, sport en recreatie, zoals musea, zwembaden en attractieparken;
  3. Reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus;
  4. Personenvervoer door de lucht.

Recente transacties in de horeca, toerisme en recreatiesector

Horeca

Sinds 2014 is de snelheid van de groei van (zelfstandige) horecabedrijven afgenomen. Een aantal horecabedrijven groeiden de afgelopen jaren wel, maar dat zijn dan voornamelijk de ketens. Binnen de hele sector zullen de kosten komende jaren toenemen. De eerste reden is een tekort aan personeel, waardoor ondernemers minder snel uitbreiden. Door schaarste op de arbeidsmarkt zullen loonkosten verder toenemen. Ook neemt het minimumloon toe. Daarnaast worden goede locaties die aan de eisen van ondernemers voldoen steeds schaarser, waardoor de groei afneemt.

Er is een zekere mate van consolidatie in de horecasector. De toetreding van investeerders in de markt wakkert dit aan. Er zijn een aantal investeringsmaatschappijen die horecagroepen hebben opgebouwd. Daarnaast zie je dat ook een consolidatieslag aan de leverancierskant. Schaalgrootte en efficiëntie worden steeds belangrijker. Er worden vaker tenders uitgeschreven en dan moet je als toeleverancier slagkracht hebben om opdrachten te winnen.

Eetgemak

Toerisme en recreatie

De ontwikkelingen van het toerisme zijn van belang voor diverse branches binnen de Leisure sector. De strijd om de toerist vanuit vrijetijdsondernemers wordt intensiever. Dit leidt tot nog meer branchevervaging. Zo bieden festivals steeds meer kampeerplekken en voegen attractieparken mogelijkheden toe om te overnachten. Die beweging van ‘blurring’ zet naar verwachting door. Een van de belangrijke drijvers binnen het toerisme is duurzaamheid.

Het toerisme in de vier grote steden houdt de politiek bezig. In sommige steden en dan vooral Amsterdam is sprake van overtoerisme en zorgt de hoeveelheid toeristen steeds vaker voor negatieve ervaringen bij bewoners. Voor regio’s buiten de grote steden is dit de uitgelezen kans om zichzelf op de kaart te zetten. De verwachting is dat de komende jaren het (buitenlands) toerisme in de regio sterker groeit dan in de grote steden. Festivals, musea en attractieparken kunnen daar volop van profiteren. Door welvaartsgroei en de toegenomen bereikbaarheid van bestemmingen blijft het toerisme immers over een langere periode stijgen. De groei van de buitenlandse toeristen is groter dan de groei van de binnenlandse toeristen.

De reisbranche behoort tot de Leisure industrie en is afhankelijk van toerisme. Het is een dynamische branche die snel verandert. En daarmee veranderen de reisbedrijven ook. De reispraktijk van alle dag is steeds meer een combinatie van digital en personal. Wil de reisbranche op toekomstige veranderingen in kunnen spelen, dan is samenwerken op bedrijfsoverstijgende en wereldomvattende issues als klimaatverandering noodzaak. De reisbranche beleeft hoogtijdagen en als men deze voorspoed wil vasthouden, zal verdere consolidatie volgen.

Er hebben de afgelopen jaren veel strategische overnames plaatsgevonden, waarbij de branche het belang van online begrijpt en omarmt. Online vakantieplatformen worden overgenomen door grote reisorganisaties, veelal ondersteund door private equity. Het gebruik van big data en inzet van artificial intelligence en schaalgrootte zijn bij de grote reisbedrijven gemeengoed.

VRAAG EN AANBOD

Bekijk de bedrijfsprofielen

NEEM CONTACT MET ONS OP

Stel direct uw vraag