De sector gezondheidszorg en farmacie is behoorlijk in beweging, dit komt onder andere door veranderende wet- en regelgeving, de marktwerking en prestatiebekostiging. Maar ook de toenemende vraag naar transparantie van het zorgaanbod zorgt voor meer dynamiek.

De sector is grofweg in zes pijlers te verdelen:

  1. De verpleging en verzorging – Eenieder verantwoordelijk voor het verplegen en verzorgen van patiënten zoals het klaarzetten en/of toedienen van medicijnen, stomazorg en de zorg bij een katheter. Bij verzorging gaat het bijvoorbeeld om hulp bij het aan- en uitkleden, het wassen en douchen en de verzorging van de huid.
  2. Gehandicaptenzorg – Alle organisaties, diensten en instellingen binnen de gezondheidszorg die als missie de zorg-, hulp- en dienstverlening aan patiënten met een fysieke of geestelijke beperking hebben.
  3. Thuiszorg –  Alle verzorging die aan huis wordt geleverd voor bijvoorbeeld zieken, bejaarden of gehandicapten.
  4. Ziekenhuizen – Alle medische centra waar professionele gezondheidszorg wordt verleend.
  5. Medische specialisten en vrije beroepen – Huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, medisch specialisten, apothekers, psychotherapeuten en verloskundigen in iedere samenwerkingsvorm.
  6. Geestelijke gezondheidszorg – Vakgebied van de gezondheidszorg, een toegepaste wetenschap die zich met de psychische gezondheid van mensen bezighoudt.

Door de alsmaar stijgende levensverwachting en groeiende welvaart ontstaat meer vraag naar zorg, zowel care (verzorgend) als cure (behandelend). Deze vergrijzing heeft ook gevolgen voor het zorgaanbod. Arbeid zal schaarser worden en de noodzaak voor arbeidsproductiviteit verhogende technologieën en innovaties stijgt hierdoor. De digitalisering van de algehele maatschappij en hogere eisen op het gebied van privacy en beveiliging van persoonsgegevens zal in de komende jaren behoorlijke investeringen op het gebied van ICT met zich meebrengen.

Recente transacties in de zorgsector

Algemene ontwikkelingen

De prijsdruk op medicijnen van de afgelopen jaren heeft ervoor gezorgd dat de marges afnemen. Schaalvergroting is een mogelijke oplossing hierbij. Er wordt steeds duurzamer gebouwd. Energieneutraal bouwen, warmtepompen en recyclebare grondstoffen, maar flexibel inrichten en alternatief aanwendbaar zijn van de gebouwen.

Steeds meer private equity en buitenlandse partijen zijn betrokken bij fusies en overnames in de zorg. Bij meer dan de helft van de concentraties in de zorg was een private equity partij betrokken. Bij ruim 40% was een buitenlandse partij betrokken. Ze vinden de Nederlands zorgsector een aantrekkelijke sector om in te investeren, aangezien er sprake is van een groeimarkt met een minder cyclisch karakter ten opzichte van andere sectoren. Dit biedt genoeg kansen tot consolidatie.

VRAAG EN AANBOD

Bekijk de bedrijfsprofielen

NEEM CONTACT MET ONS OP

Stel direct uw vraag