De food (verwerking) sector geldt in de basis als niet conjunctuurgevoelig. Aangezien voedsel een van de primaire levensbehoeftes is, blijven consumenten ook in economisch slechtere tijden eten kopen voor mens en (huis)dier. De foodsector is breed en omvat de gehele keten. De keten begint bij de voedingsmiddelenindustrie vervolgens de groothandels en als laatste de Retail en de Horeca & Catering.

De sector is op te delen in een drietal pijlers:

  1. Voedingsmiddelenindustrie – Het verwerken en produceren van grondstoffen en landbouwproducten tot voedingsmiddelen;
  2. Groothandels – Verhandelen voedingsmiddelen die zij niet zelf produceren aan de Retail en Horeca & Catering;
  3. Retail en Horeca & Catering – De laatste schakel binnen de keten waarin de voedingsmiddelen bij de consument terecht komen.

Recente transacties in de food (verwerking) sector

Algemene ontwikkelingen

De Nederlandse food markt is verzadigd met sterke concurrentie tussen de vele foodaanbieders. Een opkomende trend binnen de voedingsmiddelenindustrie (de productie) is dat voedsel geproduceerd moet worden met minder impact op het milieu en minder verspilling. Dit zal resulteren in verder consolidatie binnen de markt. Producenten zoeken naar schaalvoordelen en een geoptimaliseerd productieproces om zodoende te komen tot een zo laag mogelijke kostprijs.

Een andere opkomende trend is blurring; de grenzen tussen de Retail (supermarkten), foodservice (horeca & catering) en de wijze waarop de producten worden gedistribueerd vervagen steeds meer. Retailers richten zich steeds meer op foodservice-activiteiten en verkennen de mogelijkheden om horeca & catering toe te voegen aan hun formules. Daarnaast is er een verschuiving waar te nemen in de wijze waarop aanbieder en consument elkaar ontmoetten, dit vindt steeds meer online plaats.

Bertus Dekker - Marktlink Fusies & Overnames

VRAAG EN AANBOD

Bekijk de bedrijfsprofielen

NEEM CONTACT MET ONS OP

Stel direct uw vraag