De flexsector is de bedrijfstak die zich voornamelijk bezighoudt met het verzorgen van uitzendwerk of detachering, maar doen ook werving en selectie. Ze helpen bij re-integratie, verzorgen opleidingen en adviseren op het gebied van humanresourcemanagement. De flexsector staat de komende jaren voor een aantal interessante uitdagingen:

  1. Uitzendbranche onder druk – Na een omzetdaling in 2019 wordt verwacht dat de omzetkrimp wordt doorgezet in 2020. Naast deze omzetdaling krijgt de branche ook te maken met een forse kostenstijging door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). En door het einde van de sectorverloning;
  2. Minder banengroei in 2019 en 2020 – Voor 2020 verwacht het UWV een fors lagere banengroei met gemiddeld 15.000 banen per jaar. Ook neemt de concurrentie toe. Zowel internationale spelers, online werkplatformen en ZZP’ers zorgen voor krapte in de arbeidsbranche;
  3. De uitdaging van digitalisering – Digitalisering heeft grote impact op de uitzendbranche. Hierdoor is er meer behoefte aan personeel met IT-vaardigheden, en niet elk bureau heeft deze kennis in huis. Ook wordt artificiële intelligentie vaker ingezet in het recruitment proces. Dit biedt kansen voor investerende IT-partijen. Uiteindelijk zal dit leiden tot een efficiëntere organisatie en op de langere termijn lagere kosten met zich meebrengen;
  4. Golf van fusies en overnames in flexmarkt zet door – In de flexmarkt is een overnamegolf gaande. Vooral voor buitenlandse investerders is de flexbranche interessant en voor flexondernemers is het door onder andere de omzetkrimp en de kostenstijging een goed moment om te verkopen. 2018 waren er maar liefst al 42 fusies en overnames in de uitzendbranche en die overnamegolf lijkt nog niet ten einde. Dit maakt de markt klaar voor verdere consolidaties. De afgelopen jaren trekt de flexmarkt ook in toenemende mate interesse vanuit private equity-partijen.

Recente transacties in de flexsector

Spannende periode voor de flexsector

De algemene tendens in de flexsector laat zien dat het goed gaat. De omzetten stijgen, het aantal vacatures is op recordhoogte én er zijn meer overnames. Maar door wetsveranderingen en een groeiende vraag naar specifieke niche-spelers is er veel reuring op de markt. Dat kan voor ondernemers in deze sector een spannende tijd betekenen van onzekerheid.

Fusies en overnames in de flexsector

De sterke Nederlandse flexsector kent relatief goede marges en blijft interessant voor overnames. In 2018 waren er tussen de 40 en 50 grote overnames in deze sector. Flexbedrijven in de techniek en ICT zijn vooral in trek bij (buitenlandse) investeerders, zo begeleidde Marktlink onder andere de verkoop van Hartd., Actos en ITrainee.

Dit wordt vooral veroorzaakt door de ‘war for talent’. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt wordt het steeds moeilijker om talenten te vinden die goed in te zetten zijn in organisaties.

VRAAG EN AANBOD

Bekijk de bedrijfsprofielen

NEEM CONTACT MET ONS OP

Stel direct uw vraag