Ingeschreven als Register Valuator bij NIRV

Samen met u stellen wij alles in het werk om tot een succesvol overnameproces te komen. Aangezien Marktlink meer dan 20 jaar ervaring en vele honderden aankooptransacties op haar naam Marktlink heeft, kent het als geen ander alle haken en ogen die spelen bij het kopen van een bedrijf. Maar ook de succesfactoren om het beste resultaat te realiseren. Ook wanneer u zelf denkt: ‘ik wil mijn bedrijf verkopen’, dan kunnen wij u daarbij van dienst zijn.

Lightmakers waardebepaling bedrijf

Uit artikel ‘Opleiding tot Register Valuator wint snel aan populariteit’

De hamvraag komt meestal al snel op tafel: wat is de waarde van een bedrijf? ‘Gevoelswaarde’ en vuistregels zoals één keer de omzet, zijn geen betrouwbare indicatoren. Dan is er de Register Valuator. Een financieel specialist met een grondige kennis en expertise op het gebied van waardebepaling.

Grondlegger van de opleiding Business Valuation die opleidt tot Register Valuator en ‘founding father’ van deze beroepsgroep in Nederland is Jan Vis, adjunct-professor aan de Rotterdam School of Management (RSM, een onderdeel van de Erasmus Universiteit) en director van het Competence Center Business Valuation van de RSM.

Jan Vis was op 33-jarige leeftijd al lid van de Raad van Bestuur van een Braziliaanse multinational en verdiepte zich na zijn terugkeer in Nederland in de kunst van het waarderen. Vis: “Ik zag hoe knullig dat vaak ging. Veel accountants hielden zich ermee bezig, maar op een puur boekhoudkundige manier. Dat is niet goed. Geldstromen moeten centraal staan. Om het nog preciezer te zeggen: toekomstige geldstromen.”

Populair

Met Joost Groeneveld zette Jan Vis een speciale postdoctorale studie op tot Register Valuator aan de Erasmus Universiteit. Een intensieve opleiding van veertien maanden die inmiddels al meer dan tien jaar bestaat en zich in een steeds grotere mate van populariteit mag verheugen. Sinds 2003 bestaat er ook een beroepsvereniging voor waardebepaling, het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV).

De Register Valuators, inmiddels een honderdtal, worden meer en meer ingeschakeld als onafhankelijke specialisten voor het waarderen van (deelbelangen in) ondernemingen en vennootschappen, vermogensbestanddelen van ondernemingen en vennootschappen (zoals bijvoorbeeld merken), impairment vraagstukken en schadeclaims.

Jan Vis: “Bij de waardering door Register Valuators vormt de economische waarde het uitgangspunt, niet de boekwaarde. Omdat de netto geldstromen en de samenhangende ondernemersrisico’s bepalend zijn voor de waarde van een bedrijf. Register Valuators hanteren een waarderingsmodel dat daarop is gebaseerd. Voor deze aanpak heb je wel een grondige kennis nodig van het bedrijf en de markt waarin de onderneming actief is. Op basis van de verwachte financiële performance (cashflow), SWOT-analyses en het risicoprofiel van de onderneming, kan de Register Valuator de waarde berekenen.”

Marktlink Fusies & Overnames
Marktlink Fusies & Overnames

Controleren

Het nadeel van accountants in dit proces vindt Jan Vis dat ze te veel zijn gericht op controleren. “De essentie is het zien van de mogelijkheden en het omgaan met verwachtingen. Dat zijn typisch zaken die de meeste accountants lastig of zelfs griezelig vinden. Register Valuators kijken niet met controle-ogen, maar door een bedrijfseconomische bril. Ze zijn onafhankelijk, gericht op processen in een organisatie en stellen steeds weer de vraag of er voldoende geld uitkomt.”

Vis ziet als geen ander het belang van waarderen voor een bedrijf als Marktlink. “Wat Marktlink doet is ‘dealmaken’ en daar is het waarderingsvak een onderdeel van. Als de waarde van een bedrijf is bepaald, is het aan Marktlink om een andere partij daar ook van te overtuigen. En die partij bereid zien te vinden voor die waarde een bepaalde prijs te willen betalen. Dat onderhandelingsspel is niet mijn vak, dat is een vaardigheid van Marktlink.”

VRAAG EN AANBOD

Bekijk de bedrijfsprofielen

NEEM CONTACT MET ONS OP

Stel direct uw vraag