Strategiebepaling

Allereerst bepalen we samen de doelstellingen van de Management Buy In. Waarom wilt u een onderneming overnemen? Wat is uw risicoprofiel? Binnen welke termijn dient de transactie te zijn afgerond? Wat zijn de mogelijke valkuilen bij het traject?

Zoekprofiel

In deze belangrijke fase stellen wij samen met u een uitgebreid overnameprofiel op. Deze intensieve fase heeft tot doel het idee dat bij u leeft te vertalen naar criteria waaraan het bedrijf bij een bedrijfsovername moet voldoen.

Benadering kandidaten

Marktlink Fusies & Overnames selecteert bedrijven die aan het overname-profiel voldoen. Daarbij maken wij onder meer gebruik van onze uitgebreide databases. Dit overzicht presenteren wij in de vorm van een advies: de ‘longlist’. In overleg met de cliënt leggen wij de volgorde van benadering van de geselecteerde bedrijven vast. De geselecteerde bedrijven vormen een ‘shortlist’ en deze bedrijven benaderen wij telefonisch met de vraag of zij geïnteresseerd zijn in een bedrijfsovername op korte of langere termijn. Naast deze actieve zoekmethode zal tevens het profiel gepresenteerd worden binnen ons netwerk (banken, kamers van koophandel, participatie-maatschappijen, accountantskantoren).

Persoonlijk advies over Management Buy In

De uitwerking van het koopproces zelf is maatwerk. Marktlink gaat samen met de potentiële koper elke overname-kans grondig analyseren. Daarin zijn wij net zo enthousiast als de ondernemer zelf. De wensen van koper en verkoper dienen bij de verkoop van een bedrijf samen te komen. Niet alleen financieel, maar op tal van terreinen. Dat vereist onderhandelingsvaardigheid. Uiteindelijk worden de afspraken vastgelegd in een intentieovereenkomst en vervolgens in een koopovereenkomst. Ook heeft Marktlink veel financieringsexpertise en werken we naast bancaire financiering veelal met achtergestelde leningen en/of cumulatief preferente aandelen. Wij geven u graag advies bij alle facetten van een bedrijfsovername.

Maak direct een afspraak met onze specialisten
Proces bedrijfsovername bij MBI

VRAAG EN AANBOD

Bekijk de bedrijfsprofielen

NEEM CONTACT MET ONS OP

Stel direct uw vraag