Ondernemingswaarde berekenen? Natuurlijk zijn er een aantal situaties waarin het essentieel is om een deskundige bedrijfswaardering te laten uitvoeren. Vanzelfsprekend als u een bedrijf gaat kopen of verkopen, maar ook bij een overdracht binnen familie, echtscheiding of andere geschillen kan het nuttig zijn om de bedrijfswaarde te laten berekenen door een Register Valuator. In veel gevallen vindt een waardering bij ondernemingen plaats in het kader van eigendomsoverdracht, strategische overname, Management Buy Out (MBO), Management Buy In (MBI), uitkoop (minderheids)aandeelhouder, bedrijfsopvolging, boedelscheiding (echtscheiding) of vererving. De Register Valuator van Marktlink Fusies & Overnames, een onafhankelijk expert op het gebied van waardering van bedrijven, berekent de economische waarde en richt zich daarbij vooral op de toekomst. Op basis van verdiencapaciteiten, risico’s, mogelijkheden en verwachtingen bepalen zij de waarde van een bestaande onderneming. Ook kan onze Register Valuator optreden als vertegenwoordiger van uw belangen bij verschillende kwesties. Wilt u dus de waarde van uw bedrijf laten berekenen? Wij assisteren u graag bij het berekenen van de ondernemingswaarde.

Ondernemingswaarde berekenen via Marktlink Fusies & Overnames

Of u uw onderneming nu wilt verkopen of juist een ander bedrijf wilt overnemen: in alle gevallen vormt de waardebepaling een zeer belangrijk onderdeel in het proces van aan- en verkoop van een bedrijf. Het is immers de eerste stap bij een bedrijfsoverdracht. Er zijn diverse manieren om de bedrijfswaarde te berekenen. Deze kunnen tot verschillende uitkomsten leiden. Het is daarom aan te raden om een deskundige en onafhankelijke partij een waardebepaling van uw bedrijf te laten uitvoeren, zeker als nauwkeurigheid vereist is. Marktlink Fusies & Overnames hanteert in principe alleen de Discounted Cash Flow (DCF) en de verbeterde rentabiliteitswaarde methode. De gedetailleerde en professionele DCF methode bepaalt de waarde van een bedrijf op basis van toekomstige inkomsten die uit de onderneming beschikbaar komen voor de verschaffers van eigen en vreemd vermogen van het bedrijf. De verbeterde rentabiliteitswaarde methode gaat uit van de (toekomstige) winsten die het bedrijf bij voortzetting van de ondernemingsactiviteiten kan realiseren. De specialisten van Marktlink bepalen per situatie welke methode er wordt gehanteerd voor de waardebepaling.

Uw voordelen bij Marktlink Fusies & Overnames

Als specialist begeleidt Marktlink op onafhankelijke en discrete wijze overnames. Lees hier uw voordelen:

  • 20 jaar ervaring met waardebepaling bedrijf

  • Onafhankelijk advieskantoor

  • Bestand 15.000 kopers en verkopers

  • 95% slagingskans

Ik bereken mijn ondernemingswaarde bij de specialist

Onze specialisten berekenen de waarde van (deelbelangen in) ondernemingen en vennootschappen. Het bepalen van de waarde van een onderneming hangt af van veel factoren. Denkt u hierbij aan de huidige situatie van het bedrijf en de toekomstverwachting. De specialisten van Marktlink Fusies & Overnames helpen u graag bij het bepalen van de waarde van uw onderneming. Onze partners en managers hebben samen meer dan twintig jaar ervaring met het adviseren en begeleiden van ondernemers bij het aankopen en verkopen van bedrijven. Maak gerust eens een vrijblijvende afspraak met één van onze specialisten.

Maak direct een afspraak met onze specialisten
Ondernemingswaarde berekenen via Marktlink Fusies & Overnames

VRAAG EN AANBOD

Bekijk de bedrijfsprofielen

NEEM CONTACT MET ONS OP

Stel direct uw vraag